• Հայ
  • Рус
  • Eng
Թափուր պաշտոնների մրցույթ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ 

 

ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ  

Ամբիոնի վարիչ՝  1 դրույք

Պրոֆեսոր՝ 3 դրույք

Դոցենտ՝ 4 դրույք

Ավագ դասախոս՝ 4 դրույք

Դասախոս՝  8 դրույք 

 

ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ

ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ 

Ամբիոնի վարիչ՝  1 դրույք

Պրոֆեսոր՝ 3 դրույք՝ (2 դրույք՝ վիրաբուժական ստոմատոլոգիա, 1 դրույք՝ դիմածնոտային վիրաբուժություն)

Դոցենտ՝ 4 դրույք՝      (2 դրույք՝ վիրաբուժական ստոմատոլոգիա, 2 դրույք՝ դիմածնոտային վիրաբուժություն)

Ավագ դասախոս՝ 3 դրույք

Դասախոս՝  6դրույք 

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ  ԵՎ ՕՐԹՈԴՈՆՏԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ 

Ամբիոնի վարիչ՝  1 դրույք

Պրոֆեսոր՝ 3 դրույք

Դոցենտ՝ 4 դրույք

Ավագ դասախոս՝ 3 դրույք

Դասախոս՝  7 դրույք 

 

ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ 

Ամբիոնի վարիչ՝  1 դրույք

Պրոֆեսոր՝ 3 դրույք

Դոցենտ՝ 4 դրույք

Ավագ դասախոս՝ 3 դրույք

Դասախոս՝  6 դրույք

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ 

Ամբիոնի վարիչ՝  1 դրույք

Պրոֆեսոր՝ 2 դրույք

Դոցենտ՝ 3 դրույք

Ավագ դասախոս՝ 2 դրույք

Դասախոս՝  5 դրույք 

 

ՆԵՐՔԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  (ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱ) ԱՄԲԻՈՆ 

Ամբիոնի վարիչ՝  1 դրույք

Պրոֆեսոր՝ 1 դրույք

Դոցենտ՝ 1 դրույք

Ավագ դասախոս՝ 1 դրույք

Դասախոս՝  1 դրույք 

 

ՆԵՐՔԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  (ՊՈՒԼՄՈՆՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱ) ԱՄԲԻՈՆ 

Ամբիոնի վարիչ՝  1 դրույք

Պրոֆեսոր՝ 3 դրույք

Դոցենտ՝ 4 դրույք

Ավագ դասախոս՝ 4 դրույք

Դասախոս՝  6 դրույք

 

ՆԵՐՔԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  (ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ՀԵՊԱՏՈԼՈԳԻԱ) ԱՄԲԻՈՆ 

Ամբիոնի վարիչ՝  1 դրույք

Պրոֆեսոր՝ 2 դրույք

Դոցենտ՝ 3 դրույք

Ավագ դասախոս՝ 2 դրույք

Դասախոս՝  3 դրույք 

 

Մրցույթն անց է կացվում սահմանված կանոնակարգով: Պայմաններին կարելի է ծանոթանալ Երևանի Մ. Հերացու անվան  պետական բժշկական  համալսարանում՝ Կորյունի փ. 2, վարչական մասնաշենք, 3-րդ հարկ, գիտական խորհրդի քարտուղարություն, հեռախոս՝ 011 621-238: Դիմումներն ընդունվում են հրապարակման օրվանից հետո՝ 30 օրվա ընթացքում: