• Հայ
 • Рус
 • Eng
 • Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր-2016 «ոսկրածուծի մոնոցիտների ներգրավվածությունը ալցհեյմերյան տիպի նեյրոդեգեներատիվ գործընթացում» 
  (ծածկագիր՝ 16YR-3A050), ղեկավար՝ Կ.Բ. Ենկոյան
 • ասպիրանտների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր-2016 «Հայկական պոպուլյացիայում ընտանեկան միջերկրածովային տենդի MEFV գենի մուտացիաների կրելիության սոցիալ-բժշկական ասպեկտները»
  (ծածկագիր՝ 16A-3d07), ղեկավար՝ Տ.Ա. Ավագյան
 • ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի և Հիմնարար հետազոտությունների բելառուսական հանրապետական հիմնադրամի կողմից անցկացված գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀՀԲՀՀ - 2016» միջազգային մրցույթ «Արյան բջիջների դերը որպես էլեկտրաստատիկ դաշտի հեմոստազի վրա ազդեցության միջնորդ»
  (ծածկագիր`ՀԲ16-56), ղեկավար Կ.Բ. Ենկոյան
 • ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի և Հիմնարար հետազոտությունների բելառուսական հանրապետական հիմնադրամի կողմից անցկացված գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀՀԲՀՀ - 2016» միջազգային մրցույթ «Հիպերբիլիռուբինեմիայով նորածինների մոտ ֆոտոթերապիայի արդյունավետության բարձրացման և կողմնակի բացասական դրսևորումների նվազման մեթոդների մշակման ֆոտոֆիզիկական մոտեցումները» 
  (ծածկագիր`ՀԲ16-55), ղեկավար՝ Պ.Ա. Մազմանյան
 • գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում երկակի նշանակության ծրագրերի աջակցության մրցույթ «Գերբարձր հաճախականության էլեկտրամագնիսական դաշտի հետ մասնագիտական շփում ունեցող անձանց առողջական վիճակը, դրա բարելավման ռազմավարությունը՝ որպես զինված ուժերի բարձր մարտունակության պահպանման առանցք»
  (ծածկագիր` 17DP-1F027), ղեկավար՝ Ս.Գ. Գալստյան
 • «Աղիների ավշային հյուսվածքը» Ծածկագիր՝15T-3A050, ղեկավար՝ Ազնաուրյան Ա.Վ
 • «Կալցիտոնինի և D3 վիտամինի դերը սրտի գործունեության կարգավորման մեխանիզմներում»`

 

Ծածկագիր՝ 15T-3A074, ղեկավար՝ Տեր‐Մարկոսյան Ա. Ս.

 • «Լսողությունն ինպաստ բարձր առաջադիմությանը և հասարակության մեջ ինտեգրմանը»

Ծածկագիր՝ 15T-3B326, ղեկավար՝ Շուքուրյան Ա.Կ.

 • «Ցեոլիտով իմոբիլիզացված պրոբիոտիկների ազդեցությունը փորձարարական խոցային կոլիտի և ուղեկից ԿՆՀ խանգարումների ժամանակ»

Ծածկագիր՝ 15T-3D174 ղեկավար՝ Գևորգյան Ա. Գ.

 • «Հայկական պոպուլյացիայում պարբերական հիվանդության և MEVF գենի մուտացիաների կրելիության հաճախականությունը և սոցիալ‐բժշկական խնդիրները»

Ծածկագիր՝ 15T-3D191 ղեկավար՝ Թադևոսյան Ա. Է.

 • «Շրջակա միջավայրի մուտագեն ֆոնի գնահատումը կապված քլորօրգանականմիացություններով աղտոտվածության հետ և բնակչության առողջության որոշ հարցերը»

Ծածկագիր՝ 15T-3D142 ղեկավար՝ Թադևոսյան Ն. Ս.

 • «Երեխաների կյանքի որակը որպես առողջական վիճակի և բժշկական տեխնոլոգիաների արդյունավետության գնահատման չափանիշ (համալիր բժշկասոցիալական հետազոտություն)»

Ծածկագիր՝ 15T-3D023 ղեկավար՝ Մարդիյան Մ. Ա.

 • «Դեպրեսիայի ռեցիդիվի գենետիկական և կլինիկական նախադրյալները Ռուսաստանի Դաշնությունում և Հայաստանի Հանրապետությունում. կանխատեսող կրոս-կուլտուրալ մոդել»

Ծածկագիր՝ 15RF-082 ղեկավար՝ Մելիք-Փաշայան Է. Ա.

 • «Էլեկտրաստատիկ դաշտի ազդեցությունը արյան մակարդմանհամակարգի վրա»

 

 

Ծածկագիր՝ 13РБ-047 ղեկավար՝ Հարությունյան Հ. Ա.

 

Ինչպես հաղթահարել հետքովիդային բարդությունները

18.06.2021