• Հայ
  • Рус
  • Eng

 

  • 2019-2020  ուսումնական տարվա առկա ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունների ժամանակացույց
  • Տեղեկացնում ենք, որ աշնանային քննաշրջանի որակավորման քննությունների դիմումներն ընդունվում են մինչև ս/թ սեպտեմբերի 30-ը:

 

 


Հայտարարություն 

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը հայտարարում է 2019-2020 ուսումնական տարվա պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ, առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝ 

  1. ԺԴ.00.04 «Սրտաբանություն»` 1 տեղ
  2. ԺԴ.00.06 «Մանկաբուժություն»` 1 տեղ
  3. ԺԴ.00.15 «Վիրաբուժություն» (պլաստիկ)` 1 տեղ 

Մրցույթին կարող են մասնակցել բժշկական բուհի կլինիկական օրդինատուրայի շրջանավարտները կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող բժիշկ-մասնագետները, ովքեր հանձնել են «Օտար լեզու» և «Ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հմտություններ» առարկաներից տարբերակված ստուգարքները` հաղթահարելով անհրաժեշտ անցումային շեմերը:

Քննությունները մասնագիտական առարկաներից կազմակերպվելու են սեպտեմբերի 2-ից մինչև 11-ը:

Փաստաթղթերն ընդունվում են հայտարարության հրապարակման օրվանից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 10:00-13:00-ն, մինչև օգոստոսի 1-ը ներառյալ, ք. Երևան, Կորյունի փողոց 2, ԵՊԲՀ Գիտության վարչություն (մուտքը` Հերացի փողոցից):

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել` (011) 621-022:

 

 


Գիտական եւ ուսումնական գործունեության ցուցանիշի որոշման մեթոդաբանություն

Մեթոդաբանություն

 


Ամբիոնական գիտական նախագծերի հայտեր և հաշվետվություններ

 


ԳԿԽ փորձագիտական հանձնաժողովի հերթական նիստեր 

ԵՊԲՀ գիտակոորդինացիոն խորհրդի «Տեսական բժշկություն» փորձագիտական հանձնաժողովի հերթական նիստը տեղի կունենա 24.09.19թ. ժամը 15:00 ԵՊԲՀ գիտության վարչության լսարանում (ֆայլ 1, ֆայլ 2): 

ԵՊԲՀ գիտակոորդինացիոն խորհրդի «Ներքին հիվանդություններ» փորձագիտական հանձնաժողովի հերթական նիստը տեղի կունենան 25.09.19թ. ժամը 16:00 ԵՊԲՀ գիտության վարչության լսարանում (ֆայլ 1ֆայլ 2):


Գիտության գնահատականը թվերում. Գիտաչափություն

2017թ. ապրիլի 5-ին ԵՊԲՀ ԳԿԽ № 3 նիստում զեկույցով հանդես եկավ Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Սարգսյանը:

Զեկույց՝ Գիտության գնահատականը թվերում. Գիտաչափություն

 2015-2016թթ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 

 

Թիմային շուրջօրյա աշխատանք՝ մանկական կյանքերի փրկության համար

21.08.2019