• Հայ
  • Рус
  • Eng

2018-2019թթ. ուսումնական տարվա գարնանային քննաշրջանի որակավորման քննությունների ժամանակացույց

Տեղեկացնում ենք, որ գարնանային քննաշրջանի որակավորման քննությունների դիմումներն ընդունվում են մինչև ս/թ ապրիլի 1-ը:

 

 


Հայտարարություն 

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը հայտարարում է 2019-2020 ուսումնական տարվա պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ, առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝ 

  1. ԺԴ.00.04 «Սրտաբանություն»` 1 տեղ
  2. ԺԴ.00.06 «Մանկաբուժություն»` 1 տեղ
  3. ԺԴ.00.15 «Վիրաբուժություն» (պլաստիկ)` 1 տեղ 

Մրցույթին կարող են մասնակցել բժշկական բուհի կլինիկական օրդինատուրայի շրջանավարտները կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող բժիշկ-մասնագետները, ովքեր հանձնել են «Օտար լեզու» և «Ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հմտություններ» առարկաներից տարբերակված ստուգարքները` հաղթահարելով անհրաժեշտ անցումային շեմերը:

Քննությունները մասնագիտական առարկաներից կազմակերպվելու են սեպտեմբերի 2-ից մինչև 11-ը:

Փաստաթղթերն ընդունվում են հայտարարության հրապարակման օրվանից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 10:00-13:00-ն, մինչև օգոստոսի 1-ը ներառյալ, ք. Երևան, Կորյունի փողոց 2, ԵՊԲՀ Գիտության վարչություն (մուտքը` Հերացի փողոցից):

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել` (011) 621-022:


 

Գիտակոորդինացիոն խորհրդի

2019թ. հունիլի 3-ի նիստի

(ժամը 15.00-ին, 6-րդ լսարանում)

Օրակարգ

 

I. Ատենախոսական աշխատանքների թեմաների և նախնական փորձաքննությունների վերաբերյալ փորձագիտական հանձնաժողովների եզրակացությունների հաստատում

  • «Ներքին հիվանդություններ» փորձագիտական հանձնաժողովի նախագահ` պրոֆ. Ա.Մ. Մինասյան
  • «Տեսական բժշկություն» փորձագիտական հանձնաժողովի նախագահ` պրոֆ. Է. Սեկոյան
  • «Վիրաբուժություն» փորձագիտական հանձնաժողովի նախագահ` պրոֆ.Ս.Լ. Օրդույան
  • «Ստոմատոլոգիա, ԼՕՌ և աչքի հիվանդություններ» փորձագիտական հանձնաժողովի նախագահ` պրոֆ.Հ.Յու. Տեր-Պողոսյան  

III. Ընթացիկ հարցեր 


Գիտական եւ ուսումնական գործունեության ցուցանիշի որոշման մեթոդաբանություն եվ հարցաշար

Մեթոդաբանություն

Հարցաշար


Ամբիոնական գիտական նախագծերի հայտեր և հաշվետվություններ

 


ԳԿԽ փորձագիտական հանձնաժողովի հերթական նիստեր

 

ԵՊԲՀ գիտակոորդինացիոն խորհրդի «Վիրաբուժություն» փորձագիտական հանձնաժողովի հերթական նիստը տեղի կունենան 27.06.19թ. ժամը 15:00 ԵՊԲՀ 1-ին լսարանում (Ֆայլ 1Ֆայլ 2):

ԵՊԲՀ գիտակոորդինացիոն խորհրդի «Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում» փորձագիտական հանձնաժողովի հերթական նիստը տեղի կունենան 27.06.19թ. ժամը 15:00 ԵՊԲՀ հիգիենայի և էկոլոգիայի  ամբիոնում (Ֆայլ 1Ֆայլ 2): 

ԵՊԲՀ գիտակոորդինացիոն խորհրդի «Ներքին հիվանդություններ» փորձագիտական հանձնաժողովի հերթական նիստը տեղի կունենան 30.05.19թ. ժամը 15:00 ԵՊԲՀ գիտության վարչության լսարանում (Ֆայլ 1, Ֆայլ 2):

ԵՊԲՀ գիտակոորդինացիոն խորհրդի «Ստոմատոլոգիա, ԼՕՌ և աչքի հիվանդություններ» փորձագիտական հանձնաժողովի հերթական նիստը տեղի կունենան 03.06.19թ. ժամը 14:30 ԵՊԲՀ գիտության վարչության լսարանում (Ֆայլ 1, Ֆայլ 2): 


Գիտության գնահատականը թվերում. Գիտաչափություն

2017թ. ապրիլի 5-ին ԵՊԲՀ ԳԿԽ № 3 նիստում զեկույցով հանդես եկավ Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Սարգսյանը:

Զեկույց՝ Գիտության գնահատականը թվերում. Գիտաչափություն

 2015-2016թթ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 

 

ԵՊԲՀ-ն ավելի հզոր դառնալու ճանապարհին է

31.07.2019