• Հայ
  • Рус
  • Eng

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը հայտարարում է 2019/2020 ուսումնական տարվա ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով`

1. Բուժական գործ,
2. Ստոմատոլոգիա,
3. Ֆարմացիա,
4. Բուժական գործ զինված ուժերում:

Անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրի ուսման տևողությունը ընդհանուր բժշկության և ռազմաբժշկական ֆակուլտետներում 6 տարի է, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետում՝ 5 տարի: Բակալավրի որակավորման կրթական ծրագրի ուսման տևողությունը դեղագիտական ֆակուլտետում 4 տարի է:
Համալսարան կարող են դիմել միջնակարգ (լրիվ), միջին մասնագիտական կրթությամբ Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա քաղաքացիները` առանց տարիքի սահմանափակման:

Դիմորդներին իրավունք է վերապահվում իրենց ընտրությամբ միասնական (ընդունելության) քննություններ հանձնելու «Ֆիզիկա» (գրավոր), «Քիմիա» (գրավոր), «Կենսաբանություն» (գրավոր) մրցութային երեք առարկաներից՝ երկուսը:

Ընդունելության քննությունների մրցույթների արդյունքները հաստատվում են հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի որոշմամբ` ըստ ՀՀ կառավարության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2012թ.-ի ընդունելության կարգի:

Դիմորդներն ընդունելության համար ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը.
1. Դիմում-հայտ (լրացվում է բուհում):
2. Նախորդ տարիների շրջանավարտները ավարտական փաստաթուղթը ներկայացնում են դիմում-հայտի հետ միասին` մայիսի 6-ից մինչև հունիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում: 2018-2019 ուստարվա շրջանավարտները ներկայացնում են լուսանկարով տեղեկանք դպրոցից՝ տնօրենի կողմից կնքված, իսկ միջնակարգ կրթության ավարտական փաստաթուղթը՝ ատեստատ (բնօրինակները), ներկայացնում են մինչև հուլիսի 10-ը:
3. 6 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի):
4. Զինվորական գրքույկ և զինվորական կոմիսարիատից տեղեկանք՝ ժամկետային զինվորական ծառայությունն անցած լինելու, ծառայության վայրի և ծառայողական բնութագրի մասին:
5. Անձը հաստատող փաստաթուղթ, (անձնագիր, նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական, փախստականի վկայական, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ անձնագիր, կացության վկայական): Անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բացակայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից տրվող՝ անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ:
6. Արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են համապատասխան փաստաթղթեր:
7. Միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ) դիպլոմները:

Դիմումներն ընդունվում են 2019թ.-ի մայիսի 6-ից մինչև հունիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում, իսկ մինչև 2019թ.-ի հուլիսի 31-ը զորացրվող դիմորդներինը և օտարերկրյա այն քաղաքացիներինը, ովքեր ցանկանում են մասնակցել միասնական քննություններին՝ հունիսի 24-ից հուլիսի 2-ը ներառյալ:

Ընդունելության քննություններն անցկացվում են 2019թ.-ի հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ընդունող հանձնաժողով կամ զանգահարել (060) 651474:

Մուրացանի մանկական հիվանդանոցի բոքսային բաժանմունքը նորոգելու, կահավորելու համար ծախսվել է 25մլն դր.

05.02.2020