• Հայ
  • Рус
  • Eng
Հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետի մանկական ակնաբանության ամբիոնի համակարգչային օպերատոր

Կրթություն

2013թ. ապրիլի 26-29-ը ՈԱԱԿ-ի կողմից «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
2008-2010թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, կրթության կառավարման և պլանավորման ֆակուլտետ՝ մագիստրատուրա, մասնագիտությունը` հանրային կառավարում, մասնագիտացումը` կրթության կառավարում, մագիստրատրոսի աստիճան: Մագիստրոսական թեզի թեման` Որակի ներքին ապահովման գործընթացի կառավարումը. ուսումնառության միջոցներ և աղբյուրներ /ԵրՊԼՀ-ի օրինակով/
2004-2008թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետ, թարգմանչական գործ /անգլերեն-ռուսերեն/, բակալավրի աստիճան
2001-2004 թթ. ք. Արմավիրի վարժարան
1994-2000 թթ. ք. Արմավիրի թիվ 3 միջն. դպրոց

Հեռ` ( +374 10) 58 25 32
+374 60 62 10 96
Էլ. փոստ` info@ysmu.am
alyonatemuryan@yahoo.com

Ծննդյան տարեթիվ, ամսաթիվ, վայր

1987թ., 30 դեկտեմբեր, ք. Արմավիր

 

Աշխատանքային գործունեություն

01.07.2014թ. առ այսօր -Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի մանկական ակնաբանության ամբիոն՝ համակարգչային օպերատոր:
11.02.2013-31.07.2013թ. Երևանի Ավետիք Մկրտչյանի անվան տնտեսաիրավագիտական համալսարան որպես կրթության որակի ապահովման ներբուհական կենտրոնի առաջատար մասնագետ