• Հայ
  • Рус
  • Eng
Աննա Աշոտի Ավետիսյան
Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Կրթություն

1987-1998թթ. սովորել է Վարդենիս քաղաքի թ.3 միջնակարգ դպրոցում
1999թ. ընդունվել և 2004թ. գերազանցությամբ ավարտել է ԵՊԲՀ-ի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետը
2004-2007թթ. սովորել է կլինիկական օրդինատուրայում «Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա» մասնագիտությամբ ԵՊԲՀ թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնում (ՀՍՊ-1)

Հեռ` ( +374 10) 58 25 32
+374 11 621 041 +374 11 621 000 ( 421)
Էլ. փոստ` info@ysmu.am
avetisyan_an@mail.ru

Ծննդյան տարեթիվ, ամսաթիվ, վայր

1981թ. 18.08., ք.Վարդենիս

Աշխատանքային գործունեություն

2006-2007թթ. աշխատել է ԵՊԲՀ թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնում որպես ավագ լաբորանտ
2007-2011թթ. աշխատել է ԵՊԲՀ ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոնում որպես ասիստենտ և միաժամանակ ամբիոնի ուսումնական մասի վարիչ
2007թ.-ից առ այսօր աշխատում է թիվ 1 ՀՍՊ-ում որպես բժիշկ-ստոմատոլոգ
2011թ.-ից առ այսօր աշխատում է ԵՊԲՀ թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոնում որպես դասախոս
2008թ.-ից առ այսօր միաժամանակ աշխատում է ԵՊԲՀ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկանատում որպես դեկանի տեղակալ

Գիտական գործունեություն

Հեղինակ է 1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի և 16 տպագիր աշխատանքների:

Անդամակցություններ

«Ստոմատոլոգիական կրթություն և գիտություն ասոցիացիա» ՀԿ նախագահի տեղակալն է
«Հայ ստոմատոլոգների ասոցիացիա» ՀԿ անդամ է

Վերապատրաստումներ

«Դասախոսների որակավորման բարձրացման» վերապատրաստման դասընթացներ
«Ստոմատոլոգիայի արդի խնդիրները» թեմայով բժիշկների վերապատրաստում
«Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա» թեմայով վերապատրաստում
«Պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնառության գործընթացի արդյունավետության բարձրացում» ծրագրով ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ կողմից վերապատրաստում
«Նախնական մասնագիտական(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար» ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ կողմից վերապատրաստում
«ՄԿՈՒ պլանավորման և կատարողականի կառավարման համակարգի մշակում և ներդրում» թեմայով ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ կողմից վերապատրաստում
Ստոմատոլոգիայի ոլորտում մասնագիտական արդի խնդիրների վերաբերյալ մի շարք միջազգային համաժողովներ, գիտաժողովներ և ,,MASTER CLASS'' -ներ (մասնակցություն, զեկույցներ, հոդվածներ)...

Գիտական աշխատանքներ

1. Ստոմատոլոգիական էսթետիկ ցուցանիշը Արարատի մարզի Ոսկետապ գյուղի երեխաների մոտ Տպ. ԵՊԲՀ աշխատությունների ժողովածու  2005թ. 2 Մարգարյան Մ.Մ. Վարդանյան Ի.Ֆ. Սարգսյան Լ.

2. Перспективы применения  ,,Кальций – Д3 – Никомед в лечении основных стоматологических заболеваний Տպ. THE V INTERNATIONAL PAN – ARMENIAN MEETING OF STOMATOLOGISTS 2005 3 Татинцян В.Г. Машурян А.С. Арутюнян А.В. Татинцян Л.В.

3. Արմատախողովակների անտիսեպտիկ մշակումը էնդոդոնտիկ բուժման ժամանակ Տպ. Вестник стоматологии и челюстно-лицевой хирургии  2006 6 Տատինցյան Վ.Գ.

4. К вопросу изучения состояния полости рта у больных с онкологическими заболеваниями Տպ. Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Գիտաժողովի նյութեր 2007 Էջ159 1 Манукян И.Л. Шариманян Л.А.

5. Կակղանի կառուցվածքը: Կակղանաբորբ Տպ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ  Դավիթ Թագավոր հրատարակչություն, Երևան 2009թ. Էջ 1-96 96 Եսայան Լ.Կ.

6. Влияние несъемных металлических протезов в полости рта на сօстояние зубов и тканей пародонта Տպ Բժշկություն, գիտություն և կրթություն Թ.2 2009 էջ 78-81 4 Ванян Н.Г. Татинцян Л.В. Бакалян Л.В. Шагинян А.Г. Есаян Л.К.

7. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի և սիրտ-անոթային համակարգի զուգակցված ախտահարման խնդիրները Տպ. Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր Գիտագործնական հանդես Հատոր13 N4(60) 2010 Էջ 62-64 3 Սարգսյան Հ.Ն.

8. Гиперсекреция окиси азота в слюне как компенсаторный механизм при воспалительных заболеваниях Տպ. Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր Գիտագործնական հանդես Հատոր13 N4(60) 2010 Էջ 65-67 3 Սարգսյան Հ.Ն.

9. Ատամի արմատի ներքին ռեզորբցիայի զարգացման մեխանիզմների ժամանակակից պատկերացումները Տպ. Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր Գիտագործնական հանդես Հատոր13 N4(60) 2010 Էջ 30-34 5 Հեբոյան Ա.Գ.

10. Современные реставрационные подходы при дефектах твердых тканей зубов Տպ. Вестник стоматологии и челюстно-лицевой хирургии  3-4 2015 ст. 31-34 4 Татинцян В.Г. Татинцян Л.В. Хачикян М.Г. Амбарцумян С.Г.

11. Оценка состояния слизистой оболочки полости рта и пародонта у больных вирусным гепатитом Б Տպ. Բժշկություն, գիտություն և կրթություն Թ.19 հուլիս 2015 էջ 29-31 3 Азатян В.Ю. Есаян Л.К. Шариманян Л.А. Шмавонян М.В.

12. Бактериологический спектр слизистой ротовой полости при острых вирусных гепатитах Տպ. КРОВЬ
Научно-практический журнал N1(19)2015 ст. 63-65 3 Азатян В.Ю. Есаян Л.К. Шариманян Л.А. Шмавонян М.В

13. Дисколориты зубов, клиническая характеристика и принципы их устранения Տպ. Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր
գիտագործնական հանդես Հատոր20 N1(111) 2017 Էջ 17-20 4 -

14. Методология устранения дисколоритов зубов Տպ. Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր, գիտագործնական հանդես Հատոր20 N1(111) 2017 Էջ 35-37 3 -

15. Ֆոսֆոլիպազա A-ի փոփոխությունները և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի վիճակը վիրուսային հեպատիտ B-ի դեպքում Տպ. Բժշկություն, գիտություն և կրթություն Թ.22 հունվար 2017 էջ 190-191 2 Азатян В.Ю. Есаян Л.К. Шариманян Л.А. Шмавонян М.В.

16. Применение депофореза при неуспешном эндодонтическом лечении корневых каналов Տպ. Բժշկություն, գիտություն և կրթություն Թ.22 հունվար 2017էջ 216-217 2 Азатян В.Ю. Есаян Л.К. Шариманян Л.А. Саркисян Г.Н.

Հասարակական գործունեություն

Մասնագիտական գործունեություն՝ «Ստոմատոլոգիական կրթություն և գիտություն ասոցիացիա» ՀԿ-ի և «Հայ ստոմատոլոգների ասոցիացիա» ՀԿ-ի աշխատանքների շրջանակներում:

Անձնական տվյալներ 

Ամուսնացած չէ