• Հայ
  • Рус
  • Eng
Գայանե Սարգսի Վարդանյան
Կենսաքիմիայի ամբիոնի պրոֆեսոր

Կրթություն

1971-1976 Երևանի պետական համալսարանի Կենսաբանության ֆակուլտետ
1961-1971 Տ. Շևչենկոյի անվան N 42 միջնակարգ դպրոց

Հեռ` ( +374 10) 58 25 32
+374 60 62 13 29
Էլ. փոստ` info@ysmu.am
gaya_ysmu@mail.ru

Աշխատանքային գործունեություն

1988-մինչ օրս պրոֆեսոր ԵՊԲՀ Կենսաքիմիայի ամբիոնում
1977-1988թթ գիտաշխատող ՀՍՍՀ ԳԱԱ Կենսաքիմիայի ինստիտուտում

Գիտական գործունեություն

1981 “Bryonica alba լոշտակ նյութամզվածքի և չհագեցած եռօքսիթթուների դերը լիպիդների նյութափոխանակության որոշ կողմերի կարգավորման մեջ ալոքսանային դիաբետի պայմաններում” թեկնածուական թեզի պաշտպանություն
1988 ավագ գիտաշխատող ԵՊԲՀ Կենսաքիմիայի ամբիոնում
1993 ասիստենտ ԵՊԲՀ Կենսաքիմիայի ամբիոնում մրցույթային ընտրություն
1997 “Բջջաթաղանթների լիպիդային բաղադրիչի մոդիֆիկացիոն ձևափոխությունների դերը որոշ նեյրոէնդոկրին փոխհարաբերություններում”
1998 դոցենտ ԵՊԲՀ Կենսաքիմիայի ամբիոնում
2002 պրոֆեսոր ԵՊԲՀ Կենսաքիմիայի ամբիոնում
2005 ստացել է պրոֆեսորի գիտական կոչում
2007 ԵՊԲՀ Մեծ Գիտական Խորհրդի գիտական քարտուղար