• Հայ
  • Рус
  • Eng
Լուսինե Ալեքսանդրի Շարիմանյան
Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ, թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոնի դասախոս

Կրթություն

1986 թ. ավարտել է Ա.Պուշկինի անվան №8 միջնակարգ դպրոցը

1986-1991թթ. սովորել է Երևանի Պետական Բժշկական Ինստիտուտի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետում

1991-1993թթ. անցել է կլինիկական օրդինատուրա «թերապևտիկ ստոմատոլոգիա» մասնագիտությամբ

1994-1997թթ. սովորել է ասպիրանտուրայում «թերապևտիկ ստոմատոլոգիա» մասնագիտությամբ

Հեռ` ( +374 10) 58 25 32
+ 374 11 62 10 41, +374 011 62 10 00 (421)
Էլ. փոստ` info@ysmu.am
lusy1706@yandex.ru

Ծննդյան տարեթիվ, վայր

1969թ. ք. Երևան

 

Աշխատանքային գործունեություն

1997թ.-ից առ այսօր աշխատում է ԵՊԲՀ-ի թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոնում որպես դասախոս

2006-2011թթ. եղել է ԵՊԲՀ-ի թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի ուսումնական մասի վարիչ

2013թ.-ից առ այսօր հանդիսանում է ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Գիտական գործունեություն

Հեղինակ և համահեղինակ է 34 տպագիր աշխատանքների և 1 ուսումնական ձեռնարկի

Անդամակցություններ

«Ստոմատոլոգիական կրթություն և գիտություն ասոցիացիա» ՀԿ անդամ
«Հայ ստոմատոլոգների ասոցիացիա» ՀԿ անդամ

Վերապատրաստումներ

Բժիշկների կատարելագործման դասընթաց «Ստոմատոլոգիայի արդիական խնդիրները» թեմայով
Բժիշկների կատարելագործում թերապևտիկ ստոմատոլոգիա մասնագիտությամբ
«Դասախոսների որակավորման բարձրացման» դասընթացներ (2х) --- - «Պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնառության գործընթացի արդյունավետության բարձրացում» ծրագրով ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ կողմից վերապատրաստում

Ստոմատոլոգիայի ոլորտում արդի մասնագիտական խնդիրների վերաբերյալ մի շարք միջազգային համաժողովներ, գիտաժողովներ և “Master class”-ներ:

Պարգևատրումներ

2010 թ. – շնորհվել է Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հոբելյանական «Արծաթե կրծքանշան»

Անձնական տվյալներ

Ամուսնացած է, ունի 2 երեխա

Գիտական աշխատանքեր

1 Новая методика внутрипульпарного штифта при изготовлении протетичечких конструкций зубов молочного прикуса.
Տպ. Вестник стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Ереван, 2011, 8, 1, 27-30  Татинцян В.Г.,
Геворкян О.Р., Манукян И.Л., Татинцян Л.В.

2 Дисбактериоз полости рта (обзор литературы).
Տպ. Вестник стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Ереван,2012, 9, 2-3, 31-36
 Мкртчян З.Г., Арутюнян А.А.

3 Влияние эрадикации Helicobacter pilori в ротовой полости на рецидивы язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Տպ. Բժշկություն, գիտու-թյուն եվ կրթություն, Երևան, 2012, 12, 70-75 Мкртчян З.Г.,
Галстян Л.Э., Арутюнян А.А., Ванян Н.Г.

4 Изменение репаративных способностей тканей пародонта и особенности клинического лечения пародонтитов у больных ишемической болезнью сердца.  Տպ. Вестник стоматологии и челюстнолицевой хирургии, Ереван, 2012, 9, 1, 8-13  Арутюнян А.А., Мкртчян З.Г.

5. Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկա
Տպ. Ուսումնական ձեռնարկ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ուսանողների համար, Երևան, 2009, 188էջ  188 Հարությունյան Ա.Վ.,
Սարգսյան Հ.Ն., Դեմիրճյան Ք.Բ., Գևորգյան Ա.Ռ., Հարությունյան Ա.Շ.

6. Оценка состояния слизистой оболочки полости рта и пародонта у больных вирусным гепатитом Б Տպ. Բժշկություն, գիտություն և կրթություն Թ.19 հուլիս 2015 էջ 29-31 3 Азатян В.Ю.
Есаян Л.К. Аветисян А.А. Шмавонян М.В.

7. Бактериологический спектр слизистой ротовой полости при острых вирусных гепатитах Տպ. КРОВЬ
Научно-практический журнал N1(19)2015
ст. 63-65 3 Азатян В.Ю. Есаян Л.К. Аветисян А.А. Шмавонян М.В

8, Дисбактериоз полости рта (обзор литературы).
Տպ. Вестник стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Ереван, 2012, 9, 2-3, 31-36
6 Мкртчян З.Г.,
Арутюнян А.А.

9, Влияние эрадикации Helicobacter pilori в ротовой полости на рецидивы язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Տպ. Բժշկություն, գիտու-թյուն եվ կրթություն, Երևան, 2012, 12, 70-75  Мкртчян З.Г., Галстян Л.Э., Арутюнян А.А., Ванян Н.Г.

10, Изменение репаративных способностей тканей пародонта и особенности клинического лечения пародонтитов у больных ишемической болезнью сердца.  Տպ. Вестник стоматологии и челюстнолицевой хирургии, Ереван, 2012, 9, 1, 8-13
Арутюнян А.А., Мкртчян З.Г.

11. Оценка состояния слизистой оболочки полости рта и пародонта у больных вирусным гепатитом Б Տպ. Բժշկություն, գիտություն և կրթություն Թ.19 հուլիս 2015 էջ 29-31 3 Азатян В.Ю. Есаян Л.К. Аветисян А.А. Шмавонян М.В.

12. Бактериологический спектр слизистой ротовой полости при острых вирусных гепатитах Տպ. КРОВЬ
Научно-практический журнал N1(19)2015 ст. 63-65 3 Азатян В.Ю. Есаян Л.К. Аветисян А.А. Шмавонян М.В

13. Ֆոսֆոլիպազա А-ի փոփոխությունները և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի վիճակը վիրուսային հեպատիտ В-ի դեպքում Տպ. Բժշկություն, գիտություն և կրթություն Թ.22 հունվար 2017 էջ 190-191 2 Азатян В.Ю. Есаян Л.К. Аветисян А.А. Шмавонян М.В.

14. Применение депофореза при неуспешном эндодонтическом лечении корневых каналов Տպ. Բժշկություն, գիտություն և կրթություն Թ.22 հունվար 2017 էջ 216-217 2 Азатян В.Ю. Есаян Л.К. Аветисян А.А. Саркисян Г.Н.