• Հայ
  • Рус
  • Eng
Վահե Յուրիի Ազատյան
Թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ

Կրթություն

2006-2010 թթ.ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի ասպիրանտուրա
1998-1999 թթ. «Ժպիտ» ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկայում ինտերնատուրա
1993-1998 թթ. ՀԲԻ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ
1983-1993 թթ. ք.Երևանի Վ.Պ. Չկալովի անվ. թիվ 30 ռուս. միջնակարգ դպրոց

 

 
Էլ. փոստ` info@ysmu.am
vahe.azatyan@gmail.com

Ծննդյան տարեթիվ, ամսաթիվ, վայր

1976 թ. մայիս, ք. Երևան

Աշխատանքային գործունեություն

2015 թ. մինչ օրս ԵՊԲՀ թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
2014-2015 թթ. Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ
2011-2014թթ. Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ՀՇԿ ֆակուլտետի օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի ասիստենտ
2010-2011թթ ՀՀ ԱՆ ակադ. Ս.Ավդալբեկյանի անվան ԱԱԻ-ի թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ, համատեղությամբ
2001-2014թթ.  «Ժպիտ» ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկայում բժիշկ-ստոմատոլոգ
2001-2010թթ. բժշկական ուսումնարանում համատեղությամբ
1999-2001 թթ. բժշկական քոլեջում դասախոս

Գիտական գործունեություն

2010թ - ԵՊԲՀ -ում պաշտպանել է թեկնածուական թեզ՝ “Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի և պարօդոնտի ախտահարման առանձնահատկությունները վիրուսային հեպատիտներով հիվանդների մոտ” թեմայով (ԺԴ.00.12 “Ստոմատոլոգիա”)
Հեղինակ և համահեղինակ է 2 ուսումնամեթոդական ձեռնարկների և 37 տպագիր աշխատանքների:

Անդամակցություն

«Ստոմատոլոգիական կրթություն և գիտություն» ասոցիացիայի անդամ

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2000 թ. ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ  «Ատամի կարծր հյուսվածքների և պարօդոնտի հիվանդություններ» թեմայով
2000 թ.  Ֆրանսիայում
2001 թ.  ՌԴ-ում
2003 թ. Ֆրանսիայում
2005 թ.  ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ  «Ստոմատոլոգիայի ժամանակակից հարցեր»թեմայով
2011 թ. ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ  «Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ժամանակակից հարցեր»
2014 թ. ԵՊԲՀ «Ստոմատոլոգիայի հիմնական խնդիրները: Անհետաձգելի իրավիճակներ թերապևտիկ ստոմատոլոգիայում» թեմայով
2015 թ.  ԵՊԲՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման բաժին, կատարելագործվել է ուսումնառելով – «Հոգեբանություն», «Մանկավարժություն», «Թեսթերի կազման մեթոդաբանություն» մոդուլները

Պարգևատրումներ, կոչումներ, մեդալներ

2001 թ. պատվոգիր ՌԴ Գումրու թիվ 2 սահմանային ուղեկալի պետի կողմից
2002 թ. պատվոգիր ՌԴ Գումրու թիվ 2 սահմանային ուղեկալի պետի կողմից

Հասարակական գործունեություն

2001-2004թթ. համագործաքցել է «ՇԷՆ» ԲՀԿ-յան հետ ցուցաբերելով ստոմատոլոգիական ծառայություն ՀՀ սահմանամերձ շրջաններում՝ ավերիչ երկրաշարժի տուժածների ընտանիքների երեխաներին և Արցախի պատերազմում մասնակիցներին և իրենց ընտանիքներին