Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

ԵՊԲՀ բուժական և ստոմատոլոգիական մասնագիտություններով /վճարովի/ կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելություն

ԵՊԲՀ բուժական և ստոմատոլոգիական մասնագիտություններով /վճարովի/ կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելություն

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան  պետական բժշկական համալսարանի Մասնագիտական և շարունակական կրթության կենտրոնը հայտարարվում է կլինիկական օրդինատուրայի ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ՝ 29012024թ. մինչև  23022024թ. ներառյալ ժ.16:00

 «Կլինիկական օրդինատուրայի կանոնակարգով» սահմանված կարգով, հետևյալ պայմաններով.

ԵՊԲՀ նշված մասնագիտություններով կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ /բնօրինակները պատճենահանված/

  1. Դիպլոմ/ներ/ (բակալավրի, մագիստրոսի, ինտեգրված անընդհատ կրթության)
  2. Դիպլոմ/ներ/ի հավելվածներ (բակալավրիատ, մագիստրատուրա, ինտեգրված անընդհատ կրթություն)
  3. Անձնագիր և սոց. քարտ /ՀԾՀ տեղեկանք/ կամ նույնականացման քարտ՝ 2 /երկու/ կողմերը,
  4. Արական սեռի անձինք նաև Զին.գրքույկ (բոլոր էջերը)
  5. 3 լուսանկար 3×4 չափի
  6. Տարեկան ուսման վարձի նվազագույնը 1/10 /մեկ տասներորդ/ մասի վճարման անդորրագիրը (միայն ԵՊԲՀ-ի շրջանավարտների համար): Այլ բուհերի շրջանավարտները կվճարեն ընդունելության քննությունը հաջողությամբ հանձնելու պարագայում:

ԵՊԲՀ հիմնադրամի բանկի տվյալներ՝

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Հ/Հ 11500166513800

Արդշինբանկ ՓԲԸ, Հ/Հ 2470112113790999

Արդշինբանկ ՓԲԸ, Աղասյան մասնաճյուղ, Հ/Հ 2474600015113311

Փաստաթղթերը  կարող եք ներկայացնել՝  Կորյուն 2 հասցեով,  Վարչական մասնաշենք, ԵՊԲՀ մասնագիտական և շարունակական կրթության կենտրոն, 3-րդ հարկ

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով (010) 30-10-00- ներքին՝   429, 365, 366:

Ի գիտություն այլ բուհերի շրջանավարտների՝

Ընդունելության քննության հարցաշարերը հասանելի են ԵՊԲՀ կայքում հետևյալ հղումով:

Համահարթեցման սկզբունքով կկատարվի գիտելիքի համակարգչային ստուգում:

Ընդունելության քննությունն կանցկացվի  հետևյալ   ժամանակացույցով՝ փետրվարի 27-ին փորձնական  և 28-ին հիմնական ,  ժամը 11։00 

* Ուշադրություն այլ  բուհերի դիմորդների կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելության քննությանը ներկայանալ անձնագրով, քննության մեկնարկից 10 րոպե առաջ: Մուտքը` Հերացու փողոցի կողմից: 

*Կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելությունը կատարվում է բոլոր մասնագիտություններով՝ բացառությամբ Ճառագայթային ախտորոշում  և Պլաստիկ վիրաբուժություն մասնագիտությունների: