Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Հանրային առողջության ֆակուլտետի մագիստրատուրա ընդունելության առավելություններն ու հնարավորությունները

Հանրային առողջության ֆակուլտետի մագիստրատուրա ընդունելության առավելություններն ու հնարավորությունները

Երևանի պետական բժշկական համալսարանի Հանրային առողջության ֆակուլտետը հայտարարում է ընդունելություն մագիստրոսական հետևյալ ծրագրին`

  • Առողջապահության կազմակերպում և կառավարում

Հանրային առողջության ֆակուլտետի մագիստրոսական ծրագրի շրջանակներում ուսանողները ստանում են խորը և բազմակողմանի գիտելիք հանրային առողջության, առողջապահության կազմակերպման և կառավարման վերաբերյալ:

Հանրային առողջության ֆակուլտետի դասախոսական կազմը ձևավորված է ԵՊԲՀ պրոֆեսորա-դասախոսական անձնակազմից և հրավիրված մասնագետներից` ՀՀ առողջապահության նախարարությունից, Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնից, միջազգային կազմակերպություններից (Global Fund, WHO, Red Cross, World Vision, UNICEF, UNAIDS, Peace Core, Oxfam, Clean Choice  և այլն):

Ֆակուլտետն ունի 5 անվճար տեղ: Ընդունելության դիմումներն ընդունվելու են 2024թ.  հունիսի 17-ից մինչև օգոստոսի 28-ը ներառյալ: 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Անվճար տեղերի համար դիմումներն ընդունվելու են 2024թ-ի հունիսի 17-ից մինչև հուլիսի 04-ը ներառյալ:

Ընդունելությունն իրականացվում է հարցազրույցի և ՄՈԳ-ի հիման վրա: Ծրագրի ավարտին շնորհվում է հանրային առողջապահության մագիստրոսի որակավորում (MPH):

Հանրային առողջության ֆակուլտետ կարող են ընդունվել, ինչպես բժշկական, այնպես էլ ոչ բժշկական կրթությամբ դիմորդներ (առնվազն բակալավրի աստիճանով):

  Մագիստրոսական ծրագրի տևողությունը 1,5 տարի է, արժեքը՝ 500.000 դրամ տարեկան: Որպեսզի ուսանողները կարողանան համատեղել ուսումը աշխատանքի կամ օրդինատուրայի հետ դասերը ֆակուլտետում անցկացվում են շաբաթական 3 անգամ, երկու հերթով` 09:00-13:00 և 15:00-19:00: Դասերի հերթն ընտրում է ուսանողը:

Դիմորդները կարող են ներկայացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերը Երևանի պետական բժշկական համալսարանի Հանրային առողջության ֆակուլտետի դեկանատ (վարչական մասնաշենք 3-րդ հարկ) 2024թ-ի հունիսի 17-ից մինչև օգոստոսի 28-ը նեռարյալ: Անվճար տեղերի համար դիմումներն ընդունվելու են 2024թ-ի հունիսի 17-ից մինչև հուլիսի 4-ը:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ.

  1. Դիմում ռեկտորի անունով
  2. Չորս լուսանկար ( 3х4 )
  3. Դիպլոմ և միջուկ (բնօրինակ և պատճեն): Եթե դիպլոմը դեռ տրված չէ անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք ուսումնական հաստատությունից դիպլոմը տրամադրելու ժամկետի և ՄՈԳ-ի վերաբերյալ:
  4. Անձնագիր (բնօրինակ և պատճեն)
  5. Ինքնակենսագրական
  6. Արտոնություններից օգտվելու համապատասխան փաստաթղթեր (առկայության դեպքում):

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել ֆակուլտետի դեկանատ՝  010 301-000 (ներքին համար`308); 091 837-212; 093 558-750 (Viber, Whats App):