Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

«Ռազմաբժշկական փորձաքննության արդի հիմնախնդիրները» թեմայով հեռավար կատարելագործման կրեդիտավորվող դասընթաց

«Ռազմաբժշկական փորձաքննության արդի հիմնախնդիրները» թեմայով հեռավար կատարելագործման կրեդիտավորվող դասընթաց

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում մեկնարկում է «Ռազմաբժշկական փորձաքննության արդի հիմնախնդիրները» թեմայով հեռավար կատարելագործման կրեդիտավորվող դասընթաց (ԶՈՒՄ հարթակ)։

Ռազմաբժշկական փորձաքննության դասընթացը նպատակ ունի վերապատրաստել ավագ բուժաշխատողներին ռազմաբժշկական փորձաքննության ծրագրի այն սահմաններում, որն անհրաժեշտ է նրանց՝ խաղաղ և պատերազմական պայմանների համար, ծանոթացնել ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի 404-Ն որոշման մեջ կատարված փոփոխությունների (ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2022 թվականի N 2053-Ն որոշում) և 2018 թվականի ապրիլի 12-ի 405-Ն որոշման մեջ կատարված փոփոխությունների (ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2022 թվականի N 2016-Ն որոշում) պահանջներին։

Կատարելագործման դասընթացի ընթացքում ավագ բուժաշխատողը ծանոթանում է ռազմաբժշկական փորձաքննության պատմությանը, ուսումնասիրում է ռազմաբժշկական փորձագիտության հիմունքները, ծանոթանում է կլինիկական փորձաքննական եզրակացության տալու կարգին, կարողանում է որոշել ռազմաբժշկական  փորձաքննության ժամանակ  գործառութային խանգարումների աստիճանները, հասկանում է ռազմաբժշկական փորձաքննության էությունը, նպատակը, ուսումնասիրում է ռազմաբժշկական փորձաքննական մարմինների գործառույթները, ձեռք է բերում զինապարտների, զինծառայողների, ՌՈւՀ-երի դիմորդների համար ռազմաբժշկական փորձաքննության անցկացման գործնական հմտություններ, ծանոթանում է ռազմաբժշկական փորձաքննության անցկացման միասնական մեթոդաբանությանը, զարգացնում է կլինիկական մտածողությունը։

Դասընթացի տևողությունը 5 օր, օրեկան 2-3 ժամ հեռավար ձևաչափով (ԶՈՒՄ հարթակ)։ Մասնակիցներին կշնորհվի 12 տեսական ՇՄԶ կրեդիտ։

Հարցերի համար դիմել ռազմաբժշկական փորձաքննության դասավանդման խմբի պետ Սամվել Սահակյանին, հեռ․ 093764480։