Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

Latest news

“I am not a superhuman-doctor, 25-30 years ago I was a student just like you. Anyone can do this job: it is just a matter of will. This job is very interesting and gives strength". Physician, 2017,

Tom Katina

Բժիշկ, 2017թ. “Aurora” Prize Laureate

| 06 April 2023

See more

15th SIOP Conference will take place at the Medical University

| 19 May 2023 - 21 May 2023

See more

"I am delighted with the nature, monasteries and hospitality of Armenia, impressed by the activities of the medical university. I am sure that professional and experienced doctors are educated in this institution."

Dina Mired

Princess of Jordan, President of the Union for International Cancer Control

Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

In the 100-year-old forge of medical personnel 1275 specialists provide education to the students, of which 1000 are lecturers, 221 are assistants, and 54 are invited specialists. 448 of them are candidates of sciences, 148 are doctors of sciences, 88 are professors, 164 are associate professors, and 3 are academicians. More than 70 Visiting Professors. This powerful scientific potential plays an important role in the development of medicine and related sciences in Armenia.

 • Students from 33 countries
 • 8000 More than future doctors
 • 24 % international students
  26 from 33 countries
 • 39 Clinics, Laboratories
  and Diagnostic centers
 • 1100 lecturers
 • Գարնան գեղեցիկ գույներ ենք բերել բոլորիդ` ուսանողական թարմ շնչով ողողված:

 • Գարնանային տաք ժպիտներ՝«Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցից

 • ԵՊԲՀ-ում յուրաքանչյուր 4-րդ ուսանող արտերկրից է։

 • Ուրախության ակնթարթ, 2021թ.

 • See more