Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

  • Գլխավոր
  • ԵՊԲՀ բուժական և ստոմատոլոգիական մասնագիտություններով /վճարովի/ կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելության հարցաշարեր

ԵՊԲՀ բուժական և ստոմատոլոգիական մասնագիտություններով /վճարովի/ կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելության հարցաշարեր

Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 2022-2023 ուստարվա ավարտական պետական քննական հարցաշարեր

Գաստրոէնտերոլոգիա և հեպատոլոգիա

Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա

Պուլմոնոլոգիա, նեֆրոլոգիա

Ռևմատոլոգիա

Վիրաբուժություն

Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի 2022-2023 ուս. տարվա ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման հարցաշարեր

Թերապևտիկ սոմատոլոգիա

Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա