Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանն իրականացնում է տարբեր նախագծեր Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում։ 

Կրթաթոշակները տրամադրվում են մրցութային կարգով՝

  • ԵՊԲՀ նախադիպլոմային, հետդիպլոմային և ասպիրանտուրայի ուսանողներին՝ իրականացնելու շարժունություն՝ 3-5 ամիս տևողությամբ (կախված նախագծից),
  • ԵՊԲՀ դասախասական կազմին և վարչական աշխատակազմին՝ հանդես գալու դասախոսություններով կամ իրականացնելու մասնագիտական կատարելագործում՝ 5 օր տևողությամբ:

Դիմում-հայտերի ներկայացման վերաբերյալ հայտարարությունները տեղադրվում են ԵՊԲՀ-ի պաշտոնական կայքում` (link), ինչպես նաև ֆեյսբուքյան էջում:

ԵՊԲՀ-ն իրականացնում է Էրազմուս+ KA1 Միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրերը հետևյալ համալսարանների հետ․

ԵՊԲՀ-ն իրականացնում է Էրազմուս+ KA2 Բարձրագույն կրթության ոլորտում կարողությունների զարգացման հետևյալ ծրագրերը.