Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Աղետների բժշկության և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոն

Կապ մեզ հետ

010 301-000 (ներքին համար` 361)
info@ysmu.am

Պատմություն

1994 թվականի մայիսի 19-ն ԵՊԲՀ-ում Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության թիվ 232 որոշման համաձայն ԵՊԲՀ-ում  ստեղծվել է  Ռազմաբժշկական ֆակուլտետը, վերջինիս կազմում գործել է Բժշկական ծառայության կազմակերպման և էքստրեմալ  բժշկության ամբիոնը, որտեղ դասավանդվում է արտակարգ իրավիճակների բժշկություն  առարկան, հետագայում այն վերակազմավորվել է արտակարգ իրավիճակների բժշկության ցիկլի, իսկ ավելի ուշ կազմավորվել է Արտակարգ իրավիճակների  ամբիոնը:  ԵՊԲՀ ռեկտորի 10.05.2021 թվականի թիվ 394 Ա հրամանի ԵՊԲՀ-ի «Արտակարգ  իրավիճակների բժշկության» ամբիոնը վերանվանվել է «ԱՂԵՏՆԵՐԻ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԱՄԲԻՈՆ»: Աղետների բժշկությունը  և քաղաքացիական  պաշտպանությունը գիտական, գործնական, ուսումնական և կազմակերպչակա գործունեության կարևորագույն բնագավառ է, որի գործառույթների մեջ մտնում են բնակչության, կամ նրանց առանձին խմբերի կյանքի և առողջության պահպանումը, տուժածների բուժօգնության և վերականգնողական միջոցառումների իրականացումը, նրանց հասարակությանը ինտեգրելու խնդիրները տարբեր ծագումներ ունեցող աղետների ժամանակ:

Կարևորագույն  խնդիր է համարվում կորուստների  չափը մինիմումին  հասցնելը:

Այդ առումով  անհրաժեշտ է հաշվի առնել ինչպես աղետների բոլոր փուլերը, այնպես էլ նրանց բնույթը, տարվա եղանակը, օրվա ժամը և այլ հանգամանքներ: Աղետների բժշկությունը ընդգրկում է կանխատեսման, կանխարգելման, արագ հակազդման և բժշկական օգնության կազմակերպումը, ինչպես նաև խնդիրների գիտական կոնցեպցիաների ուսումնասիրությունը և զարգացման ուղիները:

Վերջին տասնամյակների ընթացքում, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվում է աղետների և նրանց հետևանքով առաջացած արտակարգ իրավիճակների աճ, մասնավորապես խոսքը վերաբերվում է տեխնածին և անտրոպոգեն, ինչպես նաև սոցիալական և յուրահատուկ աղետներին, մասնավորապես մարտական  գործողություններին:

Ուսուցում

Աղետների  բժշկության  և Քաղաքացիական  պաշտպանության առարկան  դասավանդվում է ԵՊԲՀ  բոլոր ֆակուլտետների հիմնական ուսուցման  խմբերում ցիկլային պարապմունքների ձևով 5 օր տևողությամբ, որի 1/3 մասը բաղկացած է դասախոսություններից, իսկ 2/3 մասը կազմում է գործնական հմտությունների ուսուցում ԵՊԲՀ-ի  սիմուլիացիոն  կենտրոնում: Իրականացվում է նաև ուսանողների ինքնուրույն  աշխատանք: Ցիկլային պարապմունքները ավարտվում են թեստային  ստուգարքներով: Նույն սկզբունքով դասավանդումն իրականացվում է նաև քոլեջում:

Ուսումնական պրոցեսի արդիականացման նպատակով ամբիոնի կողմից ստեղծվել են «Աղետների   բժշկության և քաղաքացիական պաշտպանության» ուսումնական մոդուլներ  համալսարանի բոլոր ֆակուլտետների համար: 2020-21թ աշնանային կիսամյակից սկսած «Քաղաքացիական պաշտպանության» առարկան  դասավանդվում է ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության, ստոմատոլոգիական և դեղագիտական  ֆակուլտետներում դպրոցական դասացուցակի սկզբունքով :30 և 120 ժամվա ծրագրերով «Աղետների բժշկություն» առարկայի դասավանդումը իրականացվում է նաև ավագ և միջին բուժանձնակազմերի համար:

Եղած ծրագրերը թարմացվել և լրացվել  են  հաշվի առնելով  ստեղծված իրավիճակները ինչպես Covid 19  համաճարակի, այնպես էլ  մարտական գործողությունների պայմաններում առաջացած հետևանքների վերլուծության ար­դյու­ն­քում:

Ամբիոնում ուսումնամեթոդական  և գիտական  աշխատանքները  իրականացվում են  համաձայն.

ՀՀ ԱԺ կողմից 14.09.1999թ. հաստատված կրթության  մասին  ՀՀ օրենքի

ՀՀ Պաշտպանության  նախարարի  24.06.1997 թվականի   թիվ 290 հրամանով

Հաստատված ՌՈՒՀ-ի կանոնադրության, ՀՀ ՊՆ, ՀՀ ԶՈՒ, ԳՇ և ՌԲՎ  պետերի հրամանների,  ՀՀ կառավարության  19.05.1994թ. թիվ 232 որոշման  ոժի մեջ դրված ԵՊԲՀ- ի ՌԲՖ-ի  կանոնադրության:

ԵՊԲՀ- ռեկտորի  և ՌԲՖ-ի  պետերի  համապատասխան հրամանների և  ցուցումների:

Պրոֆեսորադասախոսական կազմ

 

Ազգանուն  անուն Հայրանուն Ամբիոնում զբաղեցրած պաշտոնը Գիտական աստիճան Գիտական Կոչում
Սարգսյան  Պյոտր Գևորգի Ամբիոնի վարիչի  ԺՊ
Գալստյան  Լիլիթ Սամվելի ավագ դասախոս  Բ.Գ.Թ.
Մուրադյան   Նարինե Ագրիբասի ավագ դասախոս  Բ.Գ.Թ.
Պետրոսյան Ռաֆիկ Մերուժանի դասախոս  –
Հակբյան Հասմիկ Արամի  Դասախոս
Տերտերյան   Արմինե Արտյոմի Դասախոս
Մարտիրոսյան Անժելա Անդրանիկի Դասախոս  –
Ղանդիլյան Անահիտ Հովհաննեսի Դասախոս
Հովսեփյան Վարդան Անդրուշի Դասախոս
Մարտիրոսյան Սամվել Ռաֆիկի Դասախոս