Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոն

Պատմություն

Հիմնադրվել է 2011թ.-ին (1963թ.):

Հայաստանում անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի դասավանդումը սկսվել է Բժիշկների կատարելագործման ինստիտուտում (հետագայում՝ ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս.Ք. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ) 1963թ.-ին, երբ հիմնադրվել է կրծքային վիրաբուժության և անէսթեզիոլոգիայի ամբիոնը:

Հիմնադրման օրվանից մինչև 1990թ.-ը ամբիոնի անեսթեզիոլոգիայի դասընթացը ղեկավարել է դոցենտ Ալեքսանդր Պետրոսյանը:

1991թ.-ին անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոնն առանձնացել է, և ամբիոնի վարիչ է նշանակվել պրոֆեսոր Դավիթ Մելքոնյանը:

2011թ.-ից ամբիոնը գործում է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետի կազմում:

Ամբիոնն իր գործունեությունը ծավալում է հետևյալ բուժհաստատություններում`

 • «Էրեբունի» բժշկական կենտրոն,
 • «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական կենտրոն,
 • «Արաբկիր» բժշկական կենտրոն,
 • «Շենգավիթ» բժշկական կենտրոն
 • «Միքայելյան վիրաբուժական ինստիտուտ»,
 • «Նաիրի» բժշկական կենտրոնները:

Ուսուցում

Հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետի անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոնը կլինիկական օրդինատուրայի եռամյա ծրագրի շրջանակներում պատրաստում է անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգներ: Բացի այդ` ամբիոնում իրականացվում է նաև գործող անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգների ու անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի բաժիններում աշխատող միջին բուժանձնակազմի մասնագիտական վերապատրաստում՝ կարճաժամկետ (2 շաբաթ) և երկարաժամկետ (7 շաբաթ) դասընթացների միջոցով:

Ուսուցումն ամբիոնում հնարավոր է իրականացնել ինչպես հայերեն, այնպես էլ ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով:

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Ամբիոնի գիտական գործունեության հիմնական ուղղություններն են`

 • հետդիպլոմային կրթության ժամանակակից եղանակների ուսումնասիրությունը անեսթեզիոլոգիայում և ինտենսիվ թերապիայում,
 • նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը հետդիպլոմային կրթության մեջ,
 • գլխուղեղի արյան շրջանառության սուր խանգարումների բուժման նոր եղանակների ուսումնասիրություն,
 • hոգեհուզական կարգավիճակի շտկումը վիրաբուժական հիվանդների մոտ,
 • ընդհանուր անզգայացման ազդեցությունը ճանաչողական ֆունկցիաների վրա:

Ամբիոնի աշխատակիցները պարբերաբար մասնակցում են տեղական և միջազգային գիտաժողովների, որոնց ընթացքում ներկայացնում են ամբիոնի գիտական գործունեության արդյունքները: Ամբիոնի կողմից հրատարակվել են բազմաթիվ ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ և գիտական հոդվածներ ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային հայտնի ամսագրերում:

Համագործակցություն

Ամբիոնը սերտորեն համագործակցում է Հայաստանի անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգների միավորման հետ, ինչի արդյունքում ամբիոնի աշխատակիցներն ակտիվ մասնակցություն են ունեցել հանրապետությունում անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի վերաբերյալ կազմակերպված բոլոր գիտաժողովներին և դասընթացներին:

Ամբիոնն ակտիվորեն համագործակցում է նաև միջազգային մասնագիտական կառույցների հետ: Եվրոպայում անեսթեզիոլոգիայի ասպարեզում ամենախոշոր կազմակերպության` Անեսթեզիոլոգիայի եվրոպական ընկերության հետ սերտ և բազմակողմանի համագործակցությունը, որն արտահայտվում է ինչպես կրթական, այնպես էլ գիտական ասպարեզներում, համակարգվում է ամբիոնի դոցենտ Ա. Վարոսյանի կողմից: Վերջինս երկար տարիներ այդ կազմակերպության անդամն է և ընդգրկված է նրա տարբեր ենթակառուցվածքների աշխատանքներում, մասնավորապես՝ Անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի եվրոպական դիպլոմի քննական հանձնաժողովի անդամ է և նույն դիպլոմի առցանց գնահատման հանձնաժողովի նախագահն է: Հենց այս համագործակցության արդյունքում էլ Երևանում հիմնվեցին Անեսթեզիոլոգիայի եվրոպական դիպլոմի քննական և Անեսթեզիոլոգիական կրթության եվրոպական կոմիտեի տարածաշրջանային կենտրոնները: Վերջինս պարբերաբար կրթական տարբեր դասընթացներ է կազմակերպում արտասահմանից հրավիրված բարձրակարգ դասախոսների մասնակցությամբ:

Ամբիոնը համագործակցում է նաև մանկաբարձական անզգայացման միջազգային «Կիբելե» կազմակերպության հետ, ինչի արդյունքում Երևանում և հանրապետության մարզերում կանոնավոր կերպով կազմակերպվում են գիտաժողովներ, դասընթացներ և գործնական պարապմունքներ:

Միջազգային գիտաժողովներ

Ամբիոնն իր ակտիվ մասնակցությունն է ունեցել Հայաստանի անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգների միավորման կողմից կազմակերպված բոլոր համագումարներին, գիտաժողովներին և դասընթացներին, ստորև ներկայացված են վերջին տասը տարվա ընթացքում կազմակերպված նման միջոցառումները.

 • «Կիբելե» կազմակերպության ծրագրի շարունակական բժշկական կրթության (ՇԲԿ) դասընթաց «Անզգայացումը մանկաբարձության մեջ» (Երևան, 2006թ.),
 • «Անզգայացման և ինտենսիվ թերապիայի արդի խնդիրները», ՇԲԿ դասընթաց (Երևան, 2007թ.),
 • Երեխաների շնչուղիների կառավարման Հայաստանում առաջին սիմպոզիում (Երևան, 2010թ.),
 • «Կիբելե» կազմակերպության ծրագրի գործնական սեմինարներ և գիտաժողով մանկաբարձական անզգայացման վերաբերյալ (Երևան, 2010թ.),
 • «Ռեգիոնար անզգայացման ընտրյալ խնդիրները», միջազգային գիտաժողով (Երևան, 2011թ.),
 • «Ինտենսիվ թերապիայի արդի հարցերը», միջազգային գիտաժողով (Երևան, 2011թ.),
 • «Մանկաբարձական անէեսթեզիոլոգիայի արձանագրերը», միջազգային գիտաժողով և ՇԲԿ դասընթաց (Երևան, 2012թ.),
 • «Ռեգիոնար անզգայացման և ցավի բուժման արդի մոտեցումները», ՇԲԿ դասընթաց և գիտաժողով (Երևան, 2013թ.),
 • «Անզգայացման առանձնահատկությունները սրտանոթային խնդիրների դեպքում», ՇԲԿ դասընթաց և գիտաժողով (Երևան, 2014թ.),
 • «Անհետաձգելի բուժօգնությունը վնասվածքների դեպքում», ՇԲԿ դասընթաց և գիտաժողով (Երևան, 2015թ.)
 • «Անզգայացման և ինտենսիվ թերապիայի ընտրյալ խնդիրներ», ՇԲԿ դասընթաց (Երևան, 2016թ.):