Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոն

Պատմություն

Հիմնադրվել է 1999թ.-ին:

Ամբիոնի վարիչ՝ բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Իրինա Էդուարդի Մալխասյան

1975-1998 թ.թ.-ին վիրաբուժական հիվանդություններ ամբիոնին կից գործում էր անես­թե­զիոլո­գիայի և ռեանիմատոլոգիայի կուրս, որը ղեկավարում էր բ.գ.թ., դոցենտ Գեորգի Հովհաննեսի Անժելովը: Առարկայի ուսուցման բազան կենտրոնացված էր Վ.Ի. Լենինի անվան հանրապետական հիվանդանոցում (այժմյան «Արմենիա» բժշկական կենտրոն), որտեղ 1972 թ-ին բացվել է հանրապետության առաջին վերակենդանացման բաժանմունքը, իսկ 1981թ-ից գործում էր նաև հանրապետության միակ թունաբանական կենտրոնը՝ դոցենտ Գ.Հ. Անժելովի ղեկավարությամբ):

1999-ին բ.գ.դ., պրոֆեսոր Գագիկ Գնունու Մխոյանի կողմից Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի կլինիկական բազայի վրա հիմնադրվեց անեսթեզիոլոգիայի, ռեանիմատոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոնը, որը ոչ միայն բժշկական համալսարանի ուսանողներին ծանոթացնում է առար­կայի հիմունքներին, այ­լ նաև պատրաստում է կադրեր, ովքեր գերազանց աշխատանքի արդյունքներ են ցուցաբերում կրիտի­կական վիճակների բժշկության բոլոր բնագավառներում` անեսթե­զիոլո­գիա, ինտենսիվ թերապիա (ռեանիմատոլո­գիա), անհետաձգելի բժշկություն և աղետների բժշկություն:

Մեծ է պրոֆեսոր Մխոյանի ներդրումը մեր հանրապետության անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի զարգացման գործում: Տարիներ շարունակ նա եղել է նաև ՀՀ ԱՆ գլխավոր մասնագետ և Հայաստանի Անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգների միության նախագահ: Նրա ղեկավարությամբ պաշտպանվել են 1 դոկտորական և 8 թեկնածուական թեզեր, տպագրվել են ավելի քան 150 գիտական աշխատանքներ: 2008 թ. նա արժանացել է Հայաստանի վաստակավոր բժիշկ պատվավոր կոչմանը:

Պրոֆեսոր Գ. Գ. Մխոյանն ամբիոնը ղեկավարել է մինչև 2009 թ.: Ներկայումս ամբիոնը ղեկավարում է բ.գ.դ., պրոֆեսոր Իրինա Էդուարդի Մալխասյանը, ով պրոֆեսոր Մխոյանի հետ ամբիոնի հիմնադիրներից է:

Ներկայումս ամբիոնի հիմնական կլինիկական բազան տեղակայված է համալսարանական «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրում:

            Ամբիոնի կլինիկական բազաներն են․

 • «Հերացի» թիվ 1 ՀՀ,
 • «Միքաելյան վիրաբուժության ինստիտւտ» ԲԿ,
 • «Մուրացան» թիվ 2 ՀՀ,
 • «Էրեբունի» ԲԿ,
 • «Պրոֆ․ Յեոլյանի անվան հանրապետական արյունաբանական կենտրոն» ,
 • «Սուրբ Աստվածամայր» մանկական հիվանդանոց,
 • «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ,
 • «Արաբկիր» մանկական ԲԿ,
 • «Մալայան» ակնաբուժական կլինիկա։

Ուսուցում

Ամբիոնում դասավանդվում են հետևյալ առարկաները.

 • «Անեսթեզիոլոգիա և ինտենսիվ թերապիա»՝ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի վեցերորդ կուրսում` երկու շաբաթ տևողությամբ,
 • «Անհետաձգելի բժշկություն» ստոմատոլոգիայի ֆակուլտետի հինգերորդ կուրսում` մեկ շաբաթ տևողությամբ,
 • «Անհետաձգելի բժշկություն»՝ դեղագիտական ֆակուլտետի չորրորդ կուրսում՝ մեկ շաբաթ տևողությամբ:

«Ինտենսիվ թերապիայի» առարկայի դասավանդման նպատակ է հետա­պնդում ուսանողին ծանոթացնել օրգանիզմի հոմեոստազի հիմնական օղակների (ջրա–աղային, թթվահիմնային հավասարակշռություններ և այն) խանգարումներին ու դրանց շտկման սկզբունքներին (ինֆուզիոն – տրանսֆուզիոն թերապիա, արհեստական շնչառության սկզբունքները և այլն), ինչպես նաև կյանքին վտանգ սպառնացող իրավիճակներին (սրտի կանգ, սուր շնչական և սրտային անբավարարություն, կոմա, շոկ և այն), որոնց հիմունքների իմացությունը կարևոր է ցանկացած մասնագիտության բժշկի համար:

«Անեսթեզիոլոգիա» առարկայի դասավանդումը նպատակ է հետապնդում ծանոթացնել ուսանողներին անզգայացման ժամանակակից մեթոդներին, որոնք կարելի է կիրառել վիրաբուժությունում, թերապիայում և գործիքային – ախտորոշիչ միջամտությունների ժամանակ: Իսկ ցավի ֆիզիոլոգիայի իմացությունն ու ծանոթությունը ցավազրկման ժամանակակից մեթոդներին հնարավրություն կտա ցանկացած մասնագիտության բժշկին ավելի արդյունավետ դարձնել բուժման գործընթացը:

Դասավանդման և ուսումնառության ձևերն են․

 • Դասախոսություններ համակարգչային նյութերի ներկայացումով,
 • Հիվանդների ներկայացում և դասախոսի հսկողությամբ տարրական, ոչ ինվազիվ մանիպուլյացիաների կատարում,
 • Տեսաելրիզների և ուսումնական ֆիլմերի դիտարկում,
 • Մանեկենների վրա գործնական հմուտությունների ուսուցում, ինչպես նաև սիմուլյացիոն կենտրոնում գործնական հմտությունների ձեռքբերում,
 • Ընթացիկ թեմաների վերլուծություն։

Դասավանդվող բոլոր առարկաների համար ամբիոնի կողմից հրատարակվել են համապատասխան ուսումնական ձեռնարկներ.

 1. Գ.Գ. Մխոյան, Մ.Ի. Եղիազարյան «Անեսթեզիոլոգիա, ինտենսիվ թերապիա և անհետաձգելի բժշկություն» Մեթոդական ձեռնարկ // Մ.Հերացու անվան ԵրՊԲՀ հրատ., 232 էջ, 2010թ.
 2. Ի.Է. Մալխասյանի ռուսերեն լեզվով կազմած “Интенсивная терапия” ուսումնական ձեռնարքը բարձր կուրսերի ուսանողների և կլինիկական օրդինատորների համար  // «Աստղիկ գրատուն», 2017 թ. 502 էջ :
 3. Ի.Է. Մալխասյանի և Ն.Տ.Մովսիսյանի անգլերեն լեզվով կազմած «ANESTHESIOLOGY & INTENSIVE CARE. TEXTBOOK» ուսումնական ձեռնարքը բարձր կուրսերի ուսանողների և կլինիկական օրդինատորների համար // «Աստղիկ գրատուն», 2018 թ. 533 էջ :
 4. Ի.Է. Մալխասյանի և Կ.Մանուկյանի «ԱՆԵՍԹԵԶԻԱ և ՊԵՐԻՕՊԵՐԱՏԻՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» ուսումնական ձեռնարքը բարձր կուրսերի ուսանողների և կլինիկական օրդինատորների համար // 2019 թ, 75 էջ:
 5. Մխոյան Գ. Գ., Եղիազարյան Մ. Ի. – «Սիրտ – թոքային վերակենդանացում», «Աստղիկ» գրատուն, Երևան, 2008 թ.,
 6. Մխոյան Գ.Գ., Եղիազարյան Մ.Ի. – «Անզգայացման մեթոդներն ու անհետաձգելի իրավիճակները ատամնաբուժությունում», «Աստղիկ» գրատուն, Երևան, 2009 թ.,

Հետդիպլոմային ուսուցում

Հետդիպլոմային ուսուցումն ամբիոնում ներկայացված է երեք մոդուլի ձևաչափով․

 • «Աանեսթեզիոլոգիա և ինտենսիվ թերապիա» մասնագիտությամբ կլինիկական օրդինատուրայի կուրսով 3 տարի ուսուցման տևողությամբ,
 • «Աանեսթեզիոլոգիա և ինտենսիվ թերապիա» մասնագիտությամբ ասպիրանտուրայի կուրսով 3 տարի տևողությամբ,
 • 2022 թ․ նոյենբերից ամբիոնին կից ստեզծվել է «Մանկական անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի կլինիկական օրդինատուրային կուրս» 3 տարի տևողությամբ, որը ղեկավարում է «Մուրացան» թիվ 2  հիվանդանոցային համալիրի ինտենսիվ թերապիայի և նորածինների վերակենդանացման կլինիկայի ղեկավար՝ Հրանտ Զավենի Կալենտերյանը։

Տեսական գիտելիքներն ու գործնական հմտություններն ամբիոնի կլինիկական օրդինատորները ձեռք են բերում գիտելիքներ և գործնական հմուտություններ եվրոպական համալսարանների պահանջներին համաձայն, որոնք նախատեսում են օրագրային գրանցումների վարում, ուսուցանող տեսաֆիլմերի դիտում, վարժասարքերի և համալսարանական գրադարանային ֆոնդի կիրառում:

Ամբիոնի ստեղծումից մինչ օրս այստեղ սովորել է 360 կլինիկական օրդինատոր։ Նրանց ուսումնա-աշխատանքային ծրագիրը ներառում է`

 • ամենօրյա գործնական պարապմունքներ,
 • դասախոսություններ, որոնք ներկայացվում են ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և հանրապետության առաջատար մասնագետների կողմից,
 • ամենշաբաթյա զեկույցներ՝ նախապես ընտրված գիտական թեմայով (ներկայացնում են կլինիկական օրդինատորները),
 • հայրենական և միջազգային բժշկական գրականությունից հոդվածների տեսությունների կազմում,
 • կլինիկական դեպքերի քննարկում,
 • ցիկլային գործնական աշխատանքներ՝ ըստ մասնագիտությունների.
  • ընդհանուր ինտենսիվ թերապիա,
  • անեսթեզիոլոգիա (վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա, ուրոլոգիա, ընդհանուր սրտային, կրծքային, նյարդային, պլաստիկ, մանկական, ՔԿԱ վիրաբուժություն),
  • անհետաձգելի բուժօգնություն՝ շտապ օգնության ծառայությունում (հերթապահությունների ձևով),
 • հերթապահություններ ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում՝ ուսուցման ողջ ընթացքում:

 

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից իրականացվող գիտական աշխատանքներն ուղղված են ուսումնասիրելու և կատարելագործելու բազմակի վնասվածքներով, ցերեբրալ անոթային աղետներով, սուր շնչական պաթոլոգիաներով տառապող հիվանդների վարման, ինչպես նաև գեներալիզացված սեպսիսի և բազմաօրգանային անբավարարության բուժման և երկարատև արհեստական շնչառության իրականացման մեթոդների բարելավմանը:

Ամբիոնում իրականացվեն են գիտահետազոտական աշխատանքներ ՝   «Բազմաօրգանային  անբավարարության համախտանիշի վաղ ախտորոշումը և բուժման բարելավումը  կրիտիկական վիճակներում  գտնվող վիրաբուժական  հիվանդների  մոտ» թեմայով, որն հանդիսանում է ԵՊԲՀ–ի ֆինանսավորվող «Վիրաբուժական բարդությունների պրոֆիլակտիկան և բուժումը» գիտական թեմայի բաղադրամաս։

Հետազոտության արդյուքնները բազմիցս ներկայացվել են հայրենական և միջազգային գիտաժողովներում և ներդրվել ազգային առողջապահության կլինիկական գործնեությունում:

Համագործակցություն

 • European Society of Anesthesiology (ESA),
 • Ռուս-գերմանակն անեսթեզիոլոգների միություն (ADRA)
 • New York State Society of Anesthesiology (NYSSA)
 • European Training Foundation, Tempus program
 • World Federation of Societies of Anaesthesiology (WFSA),
 • Committee for European Education in Anaesthesiology (CEEA).

Պրոֆեսորադասախոսական կազմ

 

  Անուն, Հայրանուն, Ազգանուն, Պրակտիկ առողջապահական մարմիններին

 ամբիոնի օգնությունը

Մալխասյան Իրինա Էդուարգի,

ամբիոնի վարիչ-կլինիկայի ղեկավար, բ.գ.դ., պրոֆեսոր

1.        Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ

2.       «Մ. Հերացի» №I հիվանդանոցային համալիռի Անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի կլինիկայի ղեկավար

3.       027-«Վիրաբուժություն» Մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար

4.        ԵՊԲՀ-ի գիտակոորդինացիոն խորհուրդի անդամ

5.        Անեսթեզիոլեդների Եվրոպական միության /European Society of Anesthesiology (ESA)/ անդամ

6.       Ռեսպիրատթր թերապիայի հարցերով ԱՊԵ  -ի  գիտակոորդինացիոն խորհուրդի իսկական անդամ

7.       ՀՀ ԱՆ ՎՕԳԿ-ի գիտական խորհուրդի անդամ

8.       ՀՀ  Դատաբժշկական փորձաքննությունների գիտական կենտրոնի պաշտոնական խորհրդատու

9.       Հայաստանի անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգների միության  կառավարության անդամ

10.   ՀՀ ԱՆ էթիկական կոմիտեյի անդամ

11.   «Միքայելյան», «Արմենիա», «Իզմիրլյան», «Աստղիկ» Բժշկական կենտրոններում և ՀՀ Կենտրոնական ռազմական հոսպիտալում պաշտոնական խորհրդատու

2. Ղազարյան Արա Արիստակեսի, բ.գ.թ., դոզենտ 1.                 Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ ԵՊԲՀ զարգացման և մարքեթինգի գծով պրոռեկտոր

2.                 «Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ» ՀԲԿ–ի բուժական գծով տնօրեն

3. Անեսթեզիոլեդների Եվրոպական միության /European Society of Anesthesiology (ESA)/ անդամ

4. Հայաստանի անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգների միության  կառավարության անդամ

3. Գյուլբուդագյան Աշոտ Վարոսի, բ.գ.թ.,դոցենտ 1.      «Արաբկիր» Բ/Կ-ում ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի վարիչ

2.      Հայաստանի անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգների միության  անդամ

4. Շաքարյան Միքաել Անդրեի, բ.գ.թ., ավագ դասախոս 1. «Սորբ Աստվածամայր» Բ/կ –ում անեսթեզիոլոգիայի բաժնի վարիչ

2. Հայաստանի անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգների միության  անդամ

 

5. Գաբրիելյան Լևոն Մնացականի, բ.գ.թ., ավագ դասախոս 1. «Էրեբունի» Բ/կ –ում անեսթեզիոլոգիայի ծառայության ղեկավար

2. Հայաստանի անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգների միության  կառավարության անդամ

3. Անեսթեզիոլեդների Եվրոպական միության /European Society of Anesthesiology (ESA)/ անդամ

6. Հովհանեսյան Հայկ Հեվսեփի, դասախոս 1. «Մ. Հերացի» №I հիվանդանոցային համալիռում   բժիշկ անեսթեզիոլոգ- ռեանիմատոլոգ

2. «Ինգո – Արմենիա» ԱՓԲԸ-ում բժիշկ-փորձագետ

3. Հայաստանի անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգների միության  անդամ

7. Մովսիսյան Նարինե Տիգրանի, դասախոս 1.  Առողջապահության Նախարարությանն արնդհեր Հայկական Պալիատիվ խնամքի աշխատանքային խմբի ադնամ, կրթական ծրագրերի պատասխանատու – Armenian Palliative Care Task Force for The Ministry of Health of Armenia

2.  Հայաստանի «Կյանք առանց ցավի» քարոզառշավի անդամ, կլինիկական խորհրդատու – Armenian Pain Campaign «Life without Pain»

3.  Հայաստանի անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգների միության  անդամ

8. Ղազարյան   Արտեմ Վլադիմիրի, դասախոս

 

1.        «Մալայան» ակնաբուժական կենտրոնում  բժիշկ – անեսթեզիոլոգ

2.    Հայաստանի անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգների միության  անդամ

9. Մայիլյան Վահե Ավետիքի, դասախոս 1. «Պրոֆ. Յեոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի» անեսթեզիոլոգիայի և ռեանիմացիայի ծառայության ղեկավար

2. Հայաստանի անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգների միության  անդամ

10. Մանուչարյան Գրիգոր Կամոյի, դասախոս 1.      «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ-ում ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի վարիչ

2.      Հայաստանի անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգների միության  անդամ

3.      Անեսթեզիոլեդների Եվրոպական միության /European Society of Anesthesiology (ESA)/ անդամ

 

11. Հակոբյան Նելլի

Ռուբենի,  դասախոս

1. «Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ»–ում բժիշկ անեսթեզիոլոգ- ռեանիմատոլոգ

2. Հայաստանի անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգների միության  անդամ

12. Ղազարյան Սասուն Արթուրի, ասիստենտ 1. «Միքայելյան» բժշկական կենտրոնում   բժիշկ անեսթեզիոլոգ- ռեանիմատոլոգ

2. Հայաստանի անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգների միության  անդամ

13. Մալխասյան Անուշ Արմենի, ասիստենտ 1.  «Մ. Հերացի» №I հիվանդանոցային համալիռում   բժիշկ անեսթեզիոլոգ- ռեանիմատոլոգ

2.  Հայաստանի անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգների միության  անդամ

14. Մաթևոսյան Լիլիթ Զինավորի, ասիստենտ 1. «Մ. Հերացի» №I հիվանդանոցային համալիռում   բժիշկ անեսթեզիոլոգ- ռեանիմատոլոգ

2. Հայաստանի անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգների միության  անդամ

15. Միքայելյան Սերոբ Ալբերտի, ասիստենտ 1. «Էրեբունի» Բ/կ –ում բժիշկ անեսթեզիոլոգ- ռեանիմատոլոգ

2. Հայաստանի անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգների միության  անդամ

16. Կալենտերյան Հրանտ Զավենի,  Մանկական կլինիկական օրդինատուրայի կուրսի ղեկավար 1. «Մուրացան» թիվ 2  հիվանդանոցային համալիրի ինտենսիվ թերապիայի և նորածինների վերակենդանացման կլինիկայի ղեկավար

2. Հայաստանի անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգների միության  անդամ

 

17. Քյուրքչյան Խաչատուր Մկրտիչի, դասախոս 1.   «Արաբկիր» մանկական ԲԿ, անեսթեզիոլոգիայի ծառայության ղեկավար

2.            Հայաստանի անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգների միության կառավարության  անդամ

18. Նալչաջյան Իգոր Բենգուրի, ասիստենտ 1.      «Մուրացան» թիվ 2  հիվանդանոցային համալիրի բժիշկ անեսթեզիոլոգ- ռեանիմատոլոգ