Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

ԼՕՌ հիվանդությունների ամբիոն

Պատմություն

Հիմնադրվել է 1939թ. –ին:

Ամբիոնի վարիչ` Արթուր Կիմի Շուքուրյան, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Հայկական օտոլարինգոլոգիական մասնագիտացված գիտական դպրոցը ստեղծվել է 1939թ.-ին պրոֆեսոր Հմայակ Ավագի Հարությունյանի կողմից, ով իր ունեցած գիտելիքների հսկայական ներուժը նվիրաբերել է Հայաստանում օտոլարինգոլոգիական լայն ցանցի զարգացման անհրաժեշտ ու կարևոր գործին: Նրա աշակերտների մի ամբողջ խումբ` պրոֆեսորներ Ն.Ա. Նաջարյանը, Կ.Հ. Շուքուրյանը, Ա.Ա. Գյուլխասյանը, Ս.Մ. Ավագյանը, դոցենտներ Ի.Բ. Ազիզյանը, Գ.Ա. Բաբայանը, երկար տարիներ շարունակել են անմնացորդ նվիրվել Հայաստանում օտոլարինգոլոգիայի զարգացման գործին:

1939-ին հիմնադրվել է նաև ԼՕՌ հիվանդությունների ամբիոնը, որը 20 տարի անընդմեջ ղեկավարել է պրոֆեսոր Հմայակ Ավագի Հարությունյանը:

1959-1961թթ.-ին ամբիոնը ղեկավարել է պրոֆ. Նիկոլայ Արսենի Նաջարյանը, իսկ 1961-1990թթ.-ին՝ Կիմ Հայկի Շուքուրյանը:

1990-2008թթ.-ին ԼՕՌ հիվանդությունների ամբիոնի վարիչն է եղել պրոֆեսոր Ռաֆայել Մինասի Խանամիրյանը: 2008-ից ամբիոնը ղեկավարում է պրոֆեսոր Արթուր Կիմի Շուքուրյանը, ով ներկայումս <<Աստղիկ>>ԲԿԼՕՌ ծառայության ղեկավարն է , <<Շենգավիթ>> ԲԿ գլխավոր տնօրենի տեղակալն է գիտական գծով, իսկ 1992թ. մինչև 2021թ. եղել է «Էրեբունի» ԲԿ-ի ԼՕՌ բաժանմունքի վարիչ։

1962-ին դոցենտ Իլյա Բաբկենի Ազիզյանը հիմնադրել է մանկական ԼՕՌ ծառայությունը, որը ղեկավարել է մինչև 2001թ.-ը:

Ուսուցում 

Ամբիոնում առարկայի ուսուցումն անցկացվում է ընդհանուր բժշկության և ստոմատոլոգիական ֆակուլտետների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով՝ 10-օրյա ցիկլային պարապմունքների տեսքով:

Ցիկլային պարապմունքների ընթացքում ուսանողները ծանոթանում են ԼՕՌ հիվանդությունների բուժման կազմակերպման հիմնական մոտեցումներին և սկզբունքներին:

Ծրագրով նախատեսված թեմատիկ նյութն ուսանողներին մատուցվում է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների տեսքով: Դասախոսություներն ավելի հետաքրքիր ու ակնառու դարձնելու նպատակով օգտագործվում են ժամանակակից տեխնիկական միջոցներ՝ տեսապրոեկտոր, գոդոսկոպ, սլայդասկոպ և այլն:

Գործնական պարապմունքների ժամանակ ուսանողներն ակտիվորեն մասնակցում են հիվանդների բուժական գործին, ծանոթանում ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մեթոդներին, կիրառվում են ուսուցման ժամանակակից, ինտերակտիվ մեթոդներ:

Վերջին 5 տարիների ընթացքում ամբիոնի աշխատակիցների կողմից կազմվել են առարկայի տարբեր թեմաներին նվիրված ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով:

Հետդիպլոմային ուսուցում

Հետդիպլոմային ուսուցումն ամբիոնում ներկայացված է կլինիկական օրդինատուրայով և ասպիրանտուրայով՝ 3-ական տարի տևողությամբ: Ամբիոնի տարբեր բազաներում սովորում են 46 կլինիկական օրդինատորներ և 1 ասպիրանտ: Ամբիոնի կլինիկական բազաններն են «Էրեբունի» հիվանդանոցային համալիրը, «Արմենիա» ՀԲԿ-ի ԼՕՌ կլինիկան, «Նաիրի» ԲԿ-ի, I համալսարանական կլինիկա,<<Մուրացան>> Բ.Կ., <<Աստղիկ>>Բ.Կ., <<Շենգավիթ>>Բ․Կ, <<Միքայելյան>> ԲԿ, <<Արաբկիր>> Բ.Կ. որտեղ առարակայի ուսուցման համար ստեղծված են անհրաժեշտ բոլոր պայմանները:

Գիտահետազոտական աշխատանքներ 

Ղեկավարըպրոֆ.Ա.Կ.Շուքուրյան
Գիտական թեման – Արտաքին, միջին և ներքին ականջի ախտահարումների ժամանակ առաջացող լսողության խանգարման կլինիկա-մորֆոլոգիական ասպեկտները։

Թեմայում ընդգրկված աշխատակիցները`

դոկտորներ – ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ. պրոֆ.՝ Շուքուրյան Ա.Կ., բ.գ.դ. պրոֆեսորներ՝ Ազնաուրյան Վ.Ա., Լուսինյան Ն. Ա., Հարությունյան Ա. Գ.

դոցենտներ – բ.գ.թ. Միրաքյան Գ.Ա., Թադևոսյան Գ. Ի., Նահապետյան Ն. Ռ., Սարգսյան Գ.Վ., Անանյան Գ.Գ., Խանդանյան Գ.Լ., Մեսրոպյան Հ.Բ.

ավագ դասախոս – Նազարյան Մ.Խ. Սարգսյան Ս.Ա., Սարգսյան Գ.Հ., Մորսիկյան Ի.Կ.,

դասախոսներ Օհանյան Հ. Մ., Ասլանյան  Ա.Ռ., Մկրտչյան Ս.Ա., Փխրիկյան Տ.Մ., Պողոսյան Ա.Կ.,Զարգարյան Ա.,

ասիստենտներ Օհանյան Ա.Կ., Խաչիկյան Տ.Ֆ. Մինասյան Ա․Լ․,Պետրոսյանց Գ․Ի․, Հարությունյան Ք․Գ․

 ասպիրանտ – Նազինյան Ա.

հայցորդներ – Խաչիկյան Տ.Ֆ.

2015-2016թթ.-ին գիտաժողովների շրջանակներում տպագրվել է 25 հոդված, որից 18-ը` արտերկրում։

Համագործակցություն

Ամբիոնը համագործակցում է՝

 • ԵՊԲՀ-ի կենսաքիմիայի, ընտանեկան բժշկության, հոգեբուժության ամբիոնների,
 • Լոս Անջելեսի Կալիֆորնիական համալսարանի ԼՕՌ կլինիկայի (ԱՄՆ),
 • Տրուսոյի ԼՕՌ կլինիկայի (Փարիզ, Ֆրանսիա) հետ:

Անդամակցություն

  • Հայկական քիթկոկորդականջաբանների ասոցիացիա

  ՇուքուրյանԱ.Կ.`նախագահ,
  Հարությունյան Ա.Գ.` ենախագահ,
  ԱզնաուրյանՎ.Ա.` փոխնախագահ,
  Խանդանյան Գ.Լ.` գլխավոր քարտուղար,
  Նահապետյան Ն.Ռ.` արտաքին կապերի կոմիտեի նախագահ,

  • Եվրոպական Մանկական օտոլարինգոլոգների միություն

  Շուքուրյան Ա.Կ.`անդամ։

  • Ֆրանսիայի օտոլարինգոլոգների միություն

  Շուքուրյան Ա.Կ.` անդամ։

  • Եվրոպական ռինոլոգների ասոցիացիա

  Խանդանյան Գ.Գ.` անդամ։

   

   

  • Քիթկոկորդականջաբանների, գլխի և պարանոցի վիրաբուժության միջազգային ակադեմիա

  Շուքուրյան Ա.Կ.` անդամ։

  Հարությունյան Ա.Գ.` անդամ։

  • Մասնագիտական մինիմումների կոմիտե

  Շուքուրյան Ա.Կ ` նախագահ:

  <<Բժշկագիտություն Հայաստանի>>հանդես

  Շուքուրյան Ա.Կ.` գլխավոր խմբագիր։

Ամբիոնի աշխատակազմ

 • Շուքուրյան Արթուր Կիմի -ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր
 • Լուսինյան Նորայր Անդրանիկի- բ.գ.դ., պրոֆ.,
 • Հարությունյան Արմեն Գրիգորի, -բ.գ.դ., պրոֆ.,
 • Ազնաուրյան Վարդան Արտաշեսի ,բ.գ.դ., –պրոֆ.
 • Միրաքյան Գարեգին Ավետիքի, բ.գ.թ., դոցենտ- Սուրդոկենտրոնի ղեկավար
 • Թադևոսյան Գայանե Իշխանի- բ.գ.թ., դոցենտ, կլինիկական օրդինատորների համակարգող
 • Սարգսյան Գայանե Վալդեմանի- բ.գ.թ., դոցենտ, -ամբիոնի ուսումնական մասի ղեկավար
 • Նահապետյան Նունե Ռոբերտի – բ.գ.թ., դոցենտ, ուսանողական գիտական խմբակի ղեկավար
 • Անանյան Գնել Գեորգիի- բ.գ.թ., դոցենտ, «Նաիրի« ԲԿ-ի ամբիոնի մասնաճյուղի ղեկավար
 • Խանդանյան Գեղամ Լևոնի- բ.գ.թ., դոցենտ
 • Մեսրոպյան Հայաստան Բաղդասարի- բ.գ.թ.,դոցենտ, քննական թեստերի պատրաստման պատասխանատու
 • Սարգսյան Սոնա Աշոտի- բ.գ.թ., դոցենտ, ավագ դասախոս
 • Սարգսյան Գայանե Հայկի-բ.գ.թ., ավագ դասախոս
 • Նազարյան Մարթա Խորենի- բ.գ.թ.,ավագ դասախոս  Մորսիկյան Իրինա Կարապետի- բ.գ.թ.,ավագ դասախոս
 • Օհանյան Հակոբ Մանուկի – դասախոս
 • Ասլանյան Աննա Ռոբերտի – դասախոս
 • Փխրիկյան Տաթևիկ Մարտինի- դասախոս
 • Պողոսյան Արթուր Կառլենի – դասախոս
 • Մկրտչյան Սիրանուշ Աշոտի – դասախոս
 • Օհանյան Անի Կարոյի – ասիստենտ
 • Զարգարյան Արմեն Լևոնի – դասախոս
 • Խաչիկյան Տաթև Ֆրունզի – ասիստենտ
 • Հարությունյան Քրիստինե․Գ-ասիստենտ
 • Պետրոսյանց Գոհար Իվանի- բ․գ․թ․ասիստենտ
 • Մինասյան Արթուր Լեոնիդի- ասիստենտ