Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Կենսաքիմիայի ամբիոն

Պատմություն

Հիմնադրվել է 1923թ.-ին:

Հիմնադրվել է 1923թ.-ին, Երևանի պետական համալսարանի բժշկական ֆակուլտետում` որպես ֆիզիոլոգիական քիմիայի ամբիոն: Ամբիոնի առաջին վարիչը եղել է ԵՊՀ-ի ռեկտոր, պրոֆեսոր Հակոբ Գարեգինի Հովհաննիսյանը:1930թ.-ին ԵՊՀ-ից բժշկական ֆակուլտետի անջատման և Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի ստեղծման արդյունքում ֆիզիոլոգիական քիմիայի ամբիոնը տեղափոխվել է նորաստեղծ ինստիտուտ և անվանվել կենսաբանական քիմիայի ամբիոն: Ամբիոնի վարիչը Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի հիմնադիր ռեկտոր, պրոֆեսոր Հակոբ Գարեգինի Հովհաննիսյանն էր: Նրա ղեկավարությամբ կատարվել են կիսաացետալային սինթեզի կատալիզատորների որոնման, որոշ վիտամինների և օքսիպուրինների հակաօքսիդանտային հատկությունների ուսումնասիրության աշխատանքներ:
1937թ.-ին ամբիոնի վարիչ է դարձել Հրաչյա Խաչատուրի Բունիաթյանը, ով 1943թ.-ին Հայաստանի այլ ականավոր գիտնականների հետ հիմնադրել է ՀՍՍՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիան (ԳԱ): Նրա ղեկավարության տարիներին ամբիոնում իրականացվել են լայնածավալ նեյրոքիմիական հետազոտություններ նվիրված`
• գլխուղեղի դրդման և արգելակման, ինչպես նաև պայմանական ռեֆլեքսների հիմքում ընկած կենսաքիմիական պրոցեսների (Համամիութենական նեյրոխորհրդի անդամ Գաբրիել Սամսոնի Խաչատրյան և ուրիշներ),
• սիմպաթոադրենալային համակարգի ադապտացիոն տրոֆիկական ազդեցության կենսաքիմիական հիմունքների (Էմիլ Երեմի Մխեյան և ուրիշներ) բացահայտմանը:
Ամբիոնի գիտական նվաճումների զարգացմանը նպաստել են նաև պրոֆեսոր Գաբրիել Սամսոնի Խաչատրյանի գիտական աշխատանքները: Նրա ղեկավարությամբ ամբիոնում ստեղծվել է Ուղեղի բիոսինթետիկ ռեակցիաների լաբորատորիա, որտեղ ուսումնասիրվում էին ածխաջրերի փոխանակության այլընտրանքային ուղիների առանձնահատկություններն ուղեղում, ինչպես նաև տարբեր նուկլեինաթթուների դերը ուղեղում և հիշողության մեխանիզմներում պայմանական ռեֆլեքսների առաջացման գործում:
1961թ.-ից ամբիոնը ղեկավարել է ՀՍՍՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, գիտության վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր Վահան Գրիգորի Մխիթարյանը, ում ղեկավարությամբ ուսումնասիրվել են քլորոպրենային թունավորման մեխանիզմները: Հետագայում դրանք հիմք են ծառայել լիպիդային գերօքսիդացման ազատ ռադիկալային շղթայական ռեակցիաների, ինչպես նաև այդ պրոցեսը կարգավորող հակաօքսիդանտային համակարգի ուսումնասիրության համար: Այդ ուղղությունը, որը կոչվել է «Օքսիդացիոն սթրես», հետագա զարգացում է ստացել ամբիոնի ներկայիս վարիչ, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Միխայիլ Իոսիֆի Աղաջանովի կողմից, ում դոկտորական թեզը նվիրված է այրվածքային հիվանդության պայմաններում վերոնշյալ պրոցեսների ուսումնասիրությանը:
Նույն ուղղության շրջանակներում իրենց դոկտորական թեզերն են պաշտպանել պրոֆեսորներ Էլեոնորա Միքայելի Միքայելյանը, Դիանա Մկրտչի Գևորգյանը և Մագդալինա Մհերի Մելքոնյանը:
1986թ.-ից ամբիոնը ղեկավարել է պրոֆեսոր Միխայիլ Աղաջանովը, ում գլխավորությամբ շարունակվել են լիպիդային գերօքսիդացման մեխանիզմների ուսումնասիրությունները տարբեր պաթոլոգիաների ժամանակ:
2008-2011թթ.-ին ամբիոնի վարիչը եղել է պրոֆեսոր Հասմիկ Գուրգենի Վահրադյանը:
2011թ.-ից մինչ օրս ամբիոնը նորից ղեկավարում է ՀՀ ԲԳԱ ակադեմիկոս, գիտության վաստակավոր գործիչ, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Միխայիլ Իոսիֆի Աղաջանովը:

Ուսուցում

Ամբիոնում ուսուցումն անցկացվում է բոլոր ֆակուլտետների երկրորդ կուրսի ուսանողների համար` հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով: Ծրագրով նախատեսված թեմատիկ նյութն ուսուցանվում է դասախոսությունների, գործնական պարապմունքների և սեմինարների ձևով: Բոլոր դասախոսությունները ներկայացվում են PowerPoint համակարգչային ծրագրով պրեզենտացիաների ձևով, բժշկագիտական պրոցեսների կենսաքիմիական մեկնաբանությամբ ու ժամանակակից կենսաքիմիական հետազոտություններով կլինիկական դիագնոստիկայի հիմնավորմամբ:
Ուսանողների գիտելիքները ստուգվում են համակցված՝ բանավոր, թեստային հարցումների միջոցով: Ամբիոնում ստեղծված է թեստային բանկ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով, որն ընդգրկում է մի քանի հազար անընդհատ նորացվող թեստեր:Առարկայի ավարտական գիտելիքները ստուգվում են համակարգչային եղանակով:
Ամբիոնին կից գործում է ուսանողական գիտական խմբակ, որտեղ ուսանողները հանդես են գալիս ռեֆերատիվ զեկուցումներով, իսկ լավագույններն ընդգրկվում են ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքներում:
Ամբիոնում հրատարակվել են հայերեն լեզվով 3 դասագրքեր՝
• Գ.Ս. Խաչատրյան, Մ.Ի. Աղաջանով – «Կենսաքիմիա», Երևան, 2001թ.,
• Մ.Ի. Աղաջանով և Ա.Լ. Շալջյան- «Բերանի խոռոչի կենսաքիմիա», դասագիրք, Երևան,2015թ.:

Ամբիոնի դասախոսական կազմի կողմից կազմվել են ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ կենսաքիմիայի բոլոր բաժիններից, որոնք ամփոփված են երկու ուսումնական ձեռնարկների տեսքով (2013թ.,2015թ.):

• Մ.Ի. Աղաջանով և Ա.Լ. Շալջյան- «Բերանի խոռոչի կենսաքիմիա», դասագիրք ,ռուսերեն լեզվով Երևան,2019թ.:
• Մ.Ի. Աղաջանովի խմբագրությամբ «Կենսաքիմիա»,դասագիրք Երևան,2022թ.:

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքները կատարվում են 3 ուղղությամբ: Ամբիոնի գիտական առաջին ուղղությունը “Ալցհեյմերի հիվանդության և այլ նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների պաթոգենեզի կենսաքիմիական մեխանիզմների հետազոտությունը և դրանց կանխարգելման ու բուժման նոր եղանակների բացահայտումները”: Ղեկավար՝ պրոֆ. Մ. Ի. Աղաջանով: Նշված աշխատանքների արդյունքները ամփոփված են մի քանի թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսություններում:
2002 թ. ստեղծվեց Ալցհեյմերի հիվանդության հայկական ասոցիացիան պրոֆեսոր Մ.Ի. Աղաջանովի ղեկավարությամբ:
Ամբիոնի գիտական երկրորդ ուղղությունը « Աստրոգլիայով միջնորդված իմուն ախտահարումները և վարքային տեղաշարժերը փորձարարական աուտիզմի պայմաններում» : Այդ ուղղության ղեկավարն է պրոֆեսոր Կ.Բ. Ենկոյանը:
Ամբիոնի գիտական երրորդ ուղղությունը «Օպիոիդ ռեցեպտորային համակարգի դերը ճարպակալման նեյրոքիմիական մեխանիզմներ» : Այս ուղղության ղեկավարն է պրոֆեսոր Գ. Ս. Վարդանյանը:

Համագործակցություն

Կենսաքիմիայի ամբիոնը համագործակցում է`
• ԵՊԲՀ-ի պաթոֆիզիոլոգիայի, պաթանատոմիայի ամբիոնների հետ,
•ԵՊԲՀ-ի գիտական կենտրոնի հետ,
•<<ՔՈԲՐԵՅՆ>> կենտրոն հետ,
•«Մուրացան» համալսարանական կլինիկայի հետ,
• ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան Կենսաքիմիայի ինստիտուտի հետ,
• ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի հետ,
• «Էրեբունի» և «Արմենիա» բժշկական կենտրոնների հետ,
• «Արմենիկում» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ,
• ՀՀ ԱՆ Պրիոնային հիվանդություւների լաբորատորիայի հետ,
• Ստոկհոլմի Կարոլինյան ինստիտուտի (Շվեդիա) հետ,
• Ալցհեյմերի միջազգային ասոցիացիայի (Լոնդոն) հետ:

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը

Անուն Ազգանուն Հայրանուն Ամբիոնում զբաղեցրած պաշտոն

 

Գիտական աստիճան Գիտական կոչում
1.Միխայիլ Աղաջանով  Իոսիֆի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Կ.Գ.Դ. պրոֆեսոր
2.Գայանե Վարդանյան Սարգսի պրոֆեսոր Կ.Գ.Դ. պրոֆեսոր
3.Կոնստանտին Ենկոյան Բորիսի պրոֆեսոր Կ.Գ.Դ. պրոֆեսոր
4.Անահիտ Սահարյան Վլադիմիրի դոցենտ Կ.Գ.Թ. դոցենտ
5.Ալլա Շալջյան Լևոնի դոցենտ Կ.Գ.Թ. դոցենտ
6.Արտաշես Գևորգյան Գևորգի դոցենտ Կ.Գ.Թ.  
7.Վերգինե Գրիգորյան Սուրենի դոցենտ Կ.Գ.Թ. դոցենտ
8.Ռայիսա Սահակյան Խաչատուրի ավագ դասախոս Կ.Գ.Թ.  
9.Նաիրա Զաքարյան Ալեքսանդրի ավագ դասախոս Կ.Գ.Թ.  
10. Հրանուշ Խաչատրյան Ֆրունզիկի ավագ դասախոս Կ.Գ.Թ.  
11.Կատարինե Ֆերեշետյան  Սերոբի դասախոս    
11.Հասմիկ Հարությունյան  Սամվելի դասախոս    
12.Մարգարիտա Միրումյան Լենիկի ասիստենտ    
13.Դիանա Սելիպանովա Գրիգորիի ասիստենտ