Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 1 ամբիոն

Պատմություն

Հիմնադրվել է 1925թ.-ին։

Ամբիոնը ղեկավարել են պրոֆեսորներ Գ.Ա. Արեշյանը (1925-52թթ.), Բ.Գ. Սայադյանը (1952-53թթ), Ա.Մ. Ահարոնովը (1954-62թթ.), Բ.Գ. Սայադյանը (1963-70թթ.), Ս.Ա. Ալեքսանյանցը (1970-73թթ.), Կ.Բ. Ակունցը (1973–2000թթ.), Գ.Ա. Բեգլարյանը (2000-2021թթ.), Ա.Գ. Հարությունյանը (2022-ից առ այսօր):

Ամբիոնի հիմնադիրն ու ավելի քան քսան տարիների ընթացքում  անփոփոխ ղեկավարն է եղել վաստակաշատ գիտնական, պրոֆեսոր Գ. Արեշյանը, ով ծնվել է 1881թ.-ին Թբիլիսիի մարզի Աղբուլաղ գյուղում: Ավարտել է Կիևի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետը: 1919-ին Գ. Արեշյանը հրավիրվել է Երևան, որտեղ թիվ 1 քաղաքային հիվանդանոցի բազայի վրա հիմնել է մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոնը: 1932-ին նա հիմնադրել է ՀՍՍՀ առողջապահության նախարարության մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի գիտահետազոտական ինստիտուտը: Նրա գործունեությունը նվիրված էր մանկաբարձագինեկոլոգիական ծառայության կազմակերպման հրատապ հիմնախնդիրներին, մոր և մանկան առողջության պահպանմանը: Նա հետազոտում էր իգական սեռական օրգանների վրա մալարիայի ազդեցությունը, դրա կլինիկական և բուժական հիմնահարցերը:

2000թ.-ից սկսած ավելի քան 20 տարի ամբիոնը ղեկավարել է բ.գ.դ. պրոֆեսոր, ՀՀ Բժշկական գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս, Գիտության վաստակավոր գործիչ, արհեստավարժ մանկաբարձ-գինեկոլոգ   Գագիկ Արտաշեսի Բեգլարյանը:Երկար տարիներ հանդիսանալով ՀՀ ԱՆ գլխավոր մանկաբարձ-գինեկոլոգ` հանրահայտ բժիշկը անգնահատելի ավանդ է ունեցել հանրապետությունում մանկաբարձա-գինեկոլոգիական տարբեր ախտաբանությունների ախտորոշման ու բուժման նոր մեթոդների ներդրման մեջ:Գ.Բեգլարյանի գիտական գործունեությունը նվիրված էր առավելապես  էնդոմետրիումի հիպերպլազիաներին:

Ամբիոնն ունի 5 կլինիկական բազա` <<Բեգլարյան>> ԲԿ, <<Հայ-ամերիկյան Առողջության կենտրոն>>, <<Արթմեդ>> ԲԿ, <<Աստղիկ>> ԲԿ, <<Էրեբունի>> ԲԿ:

 

Ուսուցում

Ուսումնառության ընթացքն ընդգրկում է ցիկլային պարապմունքներ դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների ձևով, ուսումնական պրակտիկա մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա առարկայից ընդհանուր բժշկության և ռազմաբժշկական ֆակուլտետների  4-րդ, 5-րդ և 6-րդ, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի 5-րդ  կուրսերում, ինչպես նաև <<Հերացի>> քոլեջի 3-4-րդ կուրսերում :  Պարապմունքներն անցկացվում են ամբիոնի հինգ կլինիկական բազաներում, ընդգրկում են  տեսական կուրս,  աշխատանք հիվանդների ու հղիների հետ: Դասավանդումն իրականացվում է  միջազգային առաջատար փորձի և ապացուցողական բժշկության հենքի վրա կազմված  կլինիկական ուղեցույցներին համապատասխան:

Գործնական պարապմունքների ընթացքում օգտագործվում է նաև արհեստական բանականության գործիքը /Dr. Lex/,որի օգնությամբ կազմված իրավիճակային խնդիրների լուծումն օգնում է ճիշտ կողմնորոշվելու տարբեր կլինիկական իրավիճակներում: Ամբիոնի բոլոր բազաները  հագեցած են համակարգչային տեխնիկայով, լավագույն վարժասարքերով, ցուցապաստառներով  և դիդակտիկ նյութերով: Ընդհանուր բժշկության և ռազմաբժշկական ֆակուլտետների 4-րդ կուրսում դասավանդվում է մանկաբարձություն / ֆիզիոլոգիական մանկաբարձություն, հիմնական մանկաբարձական ախտաբանությունները, դրանց ախտորոշման ու բուժման ժամանակակից մոտեցումները, կեսսարյան հատում/; 7-րդ կիսամյակում առարկան եզրափակվում է համակարգչային քննությամբ, 8-րդ կիսամյակում` բանավոր քննությամբ: 5-րդ կուրսում դասավանդվում է  գինեկոլոգիա/ հետազոտության մեթոդները, առավել հաճախ հանդիպող գինեկոլոգիական հիվանդությունները/; առարկան ավարտվում է համակարգչային քննությամբ: Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 6-րդ կուրսում դասավանդվում է  մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա /հղիություն և արտասեռական ախտաբանություններ,հեշտոցային ծննդալուծող վիրահատություններ նյարդաէնդոկրին համախտանիշներ, օնկոախտաբանություն/, որն ավարտվում է ամփոփիչ ավարտական եռափուլ ատեստավորմամբ /Оsce-ձևաչափով  գործնական հմտությունների ատեստավորում, համակարգչային և բանավոր քննության փուլեր/: Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի 5-րդ կուրսի ուսանողներին դասավանդվում է մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա/ առավել հաճախ հանդիպող ախտաբանություները/; ցիկլի վերջում ուսանողները հանձնում են թեստային ստուգարք:

Ուսման ընթացքում ուսանողներն ատեստավորվում են գործնական հմտություններից, ինչպես նաև հաճախում են բուհի սիմուլյացիոն կենտրոն:
Ամբիոնում դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ են անցկացվում նաև ռուսալեզու և անգլալեզու ուսանողների հետ: Նրանց ուսուցման համար տպագրվել են ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ և թեստեր, առկա է լրացուցիչ գրականություն ռուսերեն անգլերեն լեզուներով:

 

Հետդիպլոմային ուսուցում

Կլինիկական օրդինատուրայում ուսուցման տևողությունը 4 տարի է: Կլինիկական օրդինատորներն ակտիվորեն ընդգրկված են կլինիկական աշխատանքներում, իրականացնում են գիշերային հերթապահություններ, առավոտյան կոնֆեերանսների ընթացքում հանդես են գալիս զեկույցներով: Ամբիոնի մայր բազա հանդիսացող <<Բեգլարյան>> ԲԿ-ի միջնորդությամբ ԵՊԲՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից սահմանվել է Գագիկ Բեգլարյանի անվան կրթաթոշակ, որը շնորհվում է բարձր առաջադիմություն, հասարակական ակտիվություն և օրինակելի վարքագիծ ունեցող մեկ կլինիկական օրդինատորի <<մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա>> մասնագիտությամբ:

Շարունակական մասնագիտական զարգացման ծրագրի շրջանակներում ամբիոնը կազմակերպում է կրեդիտավորված վերապատրաստման դասընթացներ հանրապետության տարբեր կլինիկաներում աշխատող ավագ և միջին բուժանձնակազմի համար:

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Հիմնադրման օրվանից առաջին տասնամյակներում ամբիոնի գիտական աշխատանքները նվիրված են եղել երիկամային ախտաբանությանը, մալարիային, հետագայում` հղիության կրելախախտին, ծննդաբերական վնասվածքներին, իգական սեռական օրգանների նորագոյացություններին: Վերջին տասնամյակներում ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքը վերաբերվել է էնդոմետրիումի հիպերպլաստիկ գործընթացներին, սեռական օրգանների նախաքաղցկեղային հիվանդություններին, սեռական ոլորտի բորբոքային հիվանդություններին, ուսումնասիրվել է պլացենտայի վիճակը մանկաբարձական, ինֆեկցիոն և արտասեռական պաթոլոգիաների դեպքում:Ներկայումս ամբիոնն ունի հաստատված գիտական թեմա` <<Պուբերտատ հասակի աղջիկների վերարտադրողական համակարգի ձևավորման տարածաշրջանային առանձնահատկությունները>>: Նախատեսվում են կլինիկական հետազոտություններ անցկացնել հակաֆոսֆոլիպիդային համախտանիշով հղիների շրջանում:

Գիտական հետազոտությունների արդյունքները պարբերաբար ներկայացվում են ամբիոնի կողմից կազմակերպվող գիտաժողովների ընթացքում:

Վերջին 5 տարիների ընթացքում ամբիոնի 7 աշխատակցի կողմից հրատարակվել է 13 գիտական հոդված ազդեցության գործոնով ամսագրերում:

Ներկայումս ամբիոնում աշխատում են բժշկագիտության 2 դոկտոր, 10 թեկնածու:

Համագործակցություն

Ամբիոնը Նյու-Յորքի բժշկական համալսարանի հետ համատեղ իրականացնում է հանրապետության երիտասարդ կադրերի հետդիպլոմային եռամյա մասնագիտական վերապատրասրման ծրագիր ուրոգինեկոլոգիա մասնագիտությամբ: Բացի այդ, Նյու-Յորքի Բասետի կլինիկայի  առաջատար մասնագետներն անցկացնում են մասնագիտական վերապատրաստման օնլայն դասընթացներ մանկաբարձությունից, որին մասնակցում են նաև ամբիոնի դասախոսները:

 

Ամբիոնի կլինիկական ակտիվություն 

Ամբիոնի գրեթե բոլոր դասախոսներն  աշխատում են գործնական առողջապահության բնագավառում, ղեկավարում են Երևան քաղաքի առաջատար մանկաբարձա-գինեկոլոգիական բուժհաստատությունների բաժանմունքներ: Նրանցից ոմանք  հաստատված ժամանակացույցով մեկնում են հեռավոր շրջաններ, անցկացնում տեղի բնակչության մասնագիտական   խորհրդատվություններ, իրականացնում բարդ վիրահատություններ:

Պրոֆեսորադասախոսական կազմ

 

Ազգանուն Անուն

Հայրանուն

Ամբիոնում զբաղեցրած պաշտոն Գիտական աստիճան Գիտական կոչում
Հարությունյան Արմինե Գագիկի ամբիոնի վարիչ բ.գ.դ. պրոֆեսոր
Բաբլոյան Սյուզաննա Ռուբենի պրոֆեսոր բ.գ.դ. պրոֆեսոր
Շահվերդյան Նունե Բագրատի դոցենտ բ.գ.թ. դոցենտ
Բեգլարյան Իզաբելլա Գագիկի դոցենտ բ.գ.թ.
Պետրոսյան Մարինա Կամոյի դոցենտ բ.գ.թ.
Ոսկանյան Մարինե Ալբերտի դոցենտ բ.գ.թ.
Նահապետյան Նելլի Արամի դոցենտ բ.գ.թ.
Կարապետյան Ինգա Հովհաննեսի դոցենտ բ.գ.թ.
Աբգարյան Նելլի Բենյամինի ավագ դասախոս բ.գ.թ.
Ավագյան Մելսիկ Էդիկի ավագ դասախոս բ.գ.թ. դոցենտ
Գասպարյան Անի Արմենի ավագ դասախոս բ.գ.թ.
Նավասարդյան Նարինե Ռոմանի դասախոս
Վարդանյան Նաիրա Արշակի դասախոս
Բարեղամյան Հասմիկ Հովհաննեսի դասախոս
Խաչատրյան Ազնար Սահակի դասախոս բ.գ.թ.
Տեր-Իսահակյան Տիգրան Գեղամի ասիստենտ