Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Մաշկաբանության և սեռավարակաբանության ամբիոն

Պատմություն

Մաշկային հիվանդությունների և սեռավարակների ուսումնասիրությունը և դասավանդումը Հայաստանի Հանրապետությունում ունի վաղ պատմություն։ Այն կատարվել է Մխիթար Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի մաշկաբանության և սեռավա­րա­կա­բա­նու­թյան (ՄՍԱ‚ 1922-ից) և ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտի մաշկավեներաբանության և կոսմետոլոգիայի (ՄԿԱ‚ 1998-ից) ամբիոններում։ 2019-ին ամբիոնները միավորվել են։

Ամբիոնի կլինիկական բազաներն են՝

 • Այրվածքաբանության և մաշկաբանության ազգային կենտրոնը,
 • «Հելիոս» բժշկական կենտրոնը։

Ամբիոնական աշխատանքների հիմնական ուղղություններն են՝

 • ուսումնական գործունեությունը՝
 • բուհական կրթության մասով,
 • մասնագիտական կրթության մասով,
 • լրացուցիչ մասնագիտական կրթության մասով,
 • նեղ մասնագիտական կրթության մասով,
 • շարունակական կրթության մասով,
 • գիտահրատարակչական գործունեությունը,
 • կլինիկական գործունեությունը։

Ուսուցում

Ամբիոնի առօրյա աշխատանքում կիրառվում են ուսուցման տեղեկատվական ժամանակակից տեխնոլոգիաներ (ինտերնետային մասնագիտական կայքերի ստեղծում, սեմինարների և վեբինարների անցկացում, տեսադերմատոլոգիայի զարգացում ևն)։

Ամբիոնում իրականացվում է հայցորդություն, ասպիրանտուրա (տևողությունը մինչև 4 տարի) և դոկտորանտուրա (տևողությունը՝ մինչև 5 տարի):

Ամբիոնում դասավանդում են 1 պրոֆեսոր և 2 դոցենտ։ Մեծ ուշադրություն է դարձվում երիտասարդ դասախոսական և գիտական կադրերի պատրաստման գործընթացին:

Ամբիոնը զգալի աշխատանքներ է իրականացրել ուսումնական գործընթացի բարելավման, մայրենի լեզվով ուսումնական, ուսումնամեթոդական, ուսումնաօժանդակ և բժշկակիրառական գրականության ստեղծման ուղղությամբ:

Ամբիոնի անդամների ջանքերով դասավանդվող հիմնական մասնագիտությունը` «մաշկավեներաբանությունը» (մասնագիտական կրթության մասով) ներկայումս բավարար չափով ապահովված է մայրենի լեզվով ուսումնական ձեռնարկներով։ Գրականությունը նախատեսված է ուսանողների‚ կլինիկական օրդինատորների և բժիշկների համար։ Առկա է պատկառելի գրադարան։

Վերջին երկու տասնամյակում ամբիոնի աշխատակիցները հրատարակել են հարյուրավոր գիտական հոդվածներ, մենագրություններ, ուսումնական, ուսումնամեթոդական և ուսումնաիրազննական ձեռնարկներ:

Ամբիոնի ուժերով մշակվում են նաև մաշկային և վեներական հիվանդությունների վարման գործելակարգեր (պրոտոկոլներ) և չափորոշիչներ։

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Ներկայումս ամբիոնի գիտական թեմաներն են`

 • Լիպոպոլիսախարիդների և ցիտոկինների դերը խրոնիկական մաշկախտերի ախտածագման գործում։
 • Սնկային հիվանդությունների համաճարակաբանական առանձնահատկությունները ՀՀ-ում:

Ամբիոնի աշխատակիցների ուժերով ուսումնառուների համար իրականացվում է ամբուլատոր հիվանդների խորհրդատվություն և ստացիոնար հիվանդների կլինիկական համայցներ։

Ամբիոնի գիտահետազոտական գործունեության մակարդակի բարձրացմանը նպաստում են ամբիոնի գիտական սերտ կապերը արտերկրի մի շարք բժշկագիտական կառույցների հետ, որոնց թվում են`

 • Սեռավարակների դեմ պայքարի Եվրոպական Միությունը,
 • Վրաստանի մաշկաբանության և վեներոլոգիայի ԳՀԻ-ն,
 • Հարավային Կովկասի երկրների մաշկավեներաբանների գիտական ասոցիացիան,
 • Թբիլիսիի մաշկավեներաբանների ասոցիացիան,
 • Մաշկաբանների հայ-գերմանական ասոցիացիան,
 • Մաշկավեներաբանների հայկական ասոցիացիան,
 • Պրոֆ. Հ.Ա. Քալամքարյանի անվան մաշկավեներաբանության և մաշկի օպտիկական ախտորոշման ասոցիացիան,
 • ГНЦ Дерматовенерологии и косметологии,
 • Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова. Лечебный факультет, кафедра дерматовенерологии,
 • Московская медицинская академия имени И.М.Сеченова. Факультет ПВОВ, кафедра кожных и венерических болезней,
 • Московский государственный медико-стоматологический университет (факультет последипломного образования, кафедра кожных и венерических болезней),
 • Иркутский государственный медицинский университет (кафедра дерматовенерологии с курсом м едицинской косметологии),
 • Витебский государственный медицинский университет (кафедра дерматовенерологии),
 • Санкт-Петербургский ГМУ им. Акад. И.П. Павлова (кафедра дерматовенерологии с клиникой),
 • Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова (терапевтический факультет, кафедра дерматовенерологии),
 • Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова (факультет послевузовского профессионального и дополнительного образования, кафедра и клиника кожных и венерических болезней).

Ամբիոնի աշխատակիցները մշտապես մասնակցում են միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների և համաժողովների աշխատանքներին։ Միջազգային գիտաժողովներին և համաժողովներին ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամները բազմիցս իրենց մասնակցությունն են բերել Փարիզում, Մոնտե-Կառլոյում, Մադրիդում, Մոսկվայում, Սանկտ-Պետերբուրգում, Թեսսալոնիկիում, Վիեննայում, Հռոմում, Միլանում, Պրագայում, Դուբայում‚ Ստամբուլում ևն։

Ամբիոնի աշխատակիցները բանավոր և գրավոր ելույթներ են ունենում պրոֆ. Հ.Ա. Քալամքարյանի անվան մաշկավեներաբանության և մաշկի օպտիկական ախտորոշման ասոցիացիայի գիտագործնական ֆորումներում (նյութերը լուսաբանվում են «www.armderm.am» պաշտոնական վեբ-կայքում), մաշկավեներաբանների հայկական ասոցիացիայի համաժողովներին ևն։

Հ.Ա. Քալամքարյանի անվան մաշկավեներաբանության և մաշկի օպտիկական ախտորոշման ասոցիացիայի‚ ԵՊԲՀ ՄՍ ամբիոնի և Այրվածքաբանության և մաշկաբանության ազգային կենտրոնի աշխատակիցների ակտիվ ջանքերով իրականություն են դարձել «Երևանյան մաշկավեներաբանական ընթերցումներ» գիտագործնական մասնագիտական I (2015 թ.) և II (2018 թ.) միջազգային կոնֆերանսները, մաշկավեներաբանական հայ-գերմանական 1-ին, 2-րդ և 3-րդ գիտաժողովները, Հարավային Կովկասի երկրների մաշկավեներաբանների գիտական ասոցիացիայի հետ մի շարք համատեղ համաժողովներ‚ Հ.Ա. Քալամքարյանի անվան մաշկավեներաբանության և մաշկի օպտիկական ախտորոշման ասոցիացիայի‚ VII-XIII միջազգային գիտագործնական ֆորումները։

 

Ամբիոնի կազմը

Ազգանուն‚ անուն‚ հայրանուն Զբաղեցրած պաշտոն Գիտական աստիճան Գիտական կոչում
Խաչիկ Մարտինի Խաչիկյան ամբիոնի վարիչ բժշկ. գիտ. դոկտ. պրոֆեսոր
Գրիգոր Ալբերտի Հարությունյան դոցենտ բժշկ. գիտ. թեկն. դոցենտ
Հակոբ Գրիգորի Գրիգորյան դոցենտ բժշկ. գիտ. թեկն. դոցենտ
Հովհաննես Արտաշեսի Հովհաննիսյան դասախոս
Շուշանիկ Վարդանի Կարապետյան դասախոս
Սահակ Աշոտի Հակոբյան դասախոս
Արամ Արտաշեսի Շահվերդյան ասիստենտ
Անի Արամի Ալեքսանյան ասիստենտ
Անահիտ Պավելի Թոփչյան ասիստենտ