Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Նեոնատոլոգիայի ամբիոն

Պատմություն

Հայաստանում առաջին անգամ նեոնատոլոգիայի ամբիոնը ստեղծվել է 1997 թվական-ին ՀՀ ԱԱԻ-ում ։

 1997 թվականից մինչև 2011 թ ամբիոնը ղեկավարում էր բժշկական գիտություններիթեկնածու, դոցենտ Էմմա Կոնստանտինի Այնաջյանը։  Այս տարիների ընթացքում ամբիոնը մեծ ներդրում է ունեցել Հայաստանի բուժհաստատություններում  նեոնատոլոգների վերապատրաստման գործում։

2011 թվականից ամբիոնն աշխատում է որպես Երևանի  Մխիթար Հերացու անվ. պետական ​​բժշկական համալսարանի մասնագիտական ​​և շարունակական կրթության կենտրոնի մաս։  Նույն թվականից ամբիոնը  ղեկավարում է պրոֆեսոր Պավել Արտյոմի Մազմանյանը։

 Ամբիոնի հիմնադրման օրվանից նրա հիմնական առաքելությունն է եղել կլինիկականօրդինատորների հետդիպլոմային վերապատրաստումը նեոնատոլոգիա մասնագիտությամբ, ինչպես նաև նեոնատոլոգների և նորածնային բուժքույրերի վերապատրաստման խորացված ծրագրերի իրականացումը:

Բաժանմունքում կլինիկական օրդինատուրա ավարտած շրջանավարտները հաջողությամբ աշխատում են Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր կլինիկաներում:

Կրթություն

Ամբիոնի ուսուցումը կենտրոնացած է նեոնատոլոգիայի պրակտիկ կարիքների վրա՝ ուղղված բժշկի կլինիկական մտածողության ձևավորմանը, հիմնական բժշկական գիտելիքնեից մինչև վիճակի գնահատման պրակտիկ հմտությունների վստահ տիրապետմանը, հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման գործնական հմտությունների վստահ յուրացմանը, տարբեր գեստացիոն տարիքի նորածինների խնամքի, հիվանդությունների կանխարգելմանը և բուժմանը, կլինիկական պրակտիկայում նոր տեխնոլոգիաների և բուժման մեթոդների  ներդրմանը:

 Դասավանդման գործընթացում կիրառվում են ինչպես ավանդական, այնպես էլ ժամանակակից ուսուցման մեթոդներ՝ օգտագործելով համացանցը և հեռավար ուսուցման մեթոդները։  Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում ամբիոնում կլինիկական օրդինատորների ուսուցմանը:  Կլինիկական օրդինատորների ուսումնական ծրագիրը համապատասխանում է «Նեոնատոլոգիա» մասնագիտությամբ վերապատրաստման միջազգային պահանջներին:  Բժշկական շարունակական կրթության ծրագրի շրջանակներում ամբիոնում խորացված վերապատրաստում են անցնում ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր մարզերի և քաղաքների բժիշկներ։  Ի լրացում նեոնատոլոգների համար ավանդական յոթշաբաթյա սերտիֆիկացման դասընթացի և բուժքույրերի հնգշաբաթյա սերտիֆիկացման դասընթացի, ամբիենը ստեղծել և անցկացնում է բժիշկների համար հատուկ խորացված վերապատրաստման դասընթացներ, ինչպիսիք են «Նորածինների գլխուղեղի ուլտրաձայնային հետազոտման հիմունքները», «Թոքերի ուլտրաձայնային հետազոտությունը նեոնատոլոգի պրակտիկայում» և «Նորածնային շնչառական թերապիայի հիմունքները»:  Ծնարանում նորածնի վերակենդանացման կուրսն իրականացվում է սիմուլյացիոն կենտրոնում՝ օգտագործելով ժամանակակից մանեկեններ և սիմուլյատորներ։  Վերապատրաստման գործընթացում լայնորեն կիրառվում են ԱՀԿ-ի նոր ծրագրի մոդուլները «Նորածինների խնամքի հիմունքները» ։

Ամբիոնում  կրթությունն իրականացվում է նեոնատոլոգների մասնագիտական ​ ասոցացիաների հետ սերտ համագործակցությամբ, ինչպիսիք են «Նորածնային բժշկության հայկական ասոցիացիան», «Նորածնային ինտենսիվ թերապիայի եվրոպական միությունը»:

Գիտահետազոտական ​​աշխատանք 

Ամբիոնի գիտահետազոտական ​​աշխատանքի հիմնական ուղղություններն են նորածինների շնչառական թերապիայի կատարելագործումը և անհաս նորածինների նյարդաբանական զարգացման արդյունքների ուսումնասիրությունը։ Պրակտիկայում շնչառական թերապիայի նոր մեթոդների ներդրման արդյունքները նկարագրված են հրատարակված ուսումնական ձեռնարկում «Շնչուղիներում շարունակական դրական ճնշումը նորածինների շնչառական խանգարումների բուժման մեջ» և «Ոչ ինվազիվ շնչառական թերապիա նորածինների մոտ», ինչպես նաև նորածինների շնչառական աջակցության ուղեցույցներում ։ Ամբիոնի աշխատակիցներն առաջին անգամ Հայաստանում իրականացրել են ռանդոմիզացված վերահսկվող հետազոտություն՝ համեմատելով քթային CPAP-ի երկու տարբեր մեթոդներ ծնվելուց հետո շնչառական խանգարումների բուժման համարինչը նշանակալի ներդրում է ունեցել շնչառական թերապիայի զարգացման գործում:  Հետազոտությունն իրականացվել է ԼոնդոնիԿայսերական քոլեջի նեոնատալ բժշկության բաժնի հետ համատեղ:  Գիտական ​​գործունեության մեկ այլ ուղղություն է նորածինների քթային բարձր հոսքով թերապիայի մեխանիզմների ուսումնասիրությունը։

 Ամբիոնի կլինիկական բազաները հանդիսանում են «eNewborn» նեոնատալ միջազգային ցանցի անդամները, որը նեոնատոլոգիայի միջազգային հետազոտությունների  ամենաժամանակակից հարթակն է։

 Ամբիոնում իրականացվում են նաև թեկնածուական ատենախոսություններ և գիտական ​​հետազոտություններ ուղղված ֆոտոթերապիայի բարելավմանը նորածինների հիպերբիլիրուբինեմիաների ժամանակ և շնչառական խանգարումների բուժման ուղղությամբ։

 Ամբիոնի անձնակազմը ակտիվորեն ներգրավված է խնամքի և բուժման ազգային ուղեցույցների  ստեղծման գործում և բազմաթիվ հրապարակումների հեղինակներ են:

Համագործակցություն 

 Նեոնատոլոգիայի ամբիոնը մշտապես համագործակցում է Ցյուրիխի համալսարանական պերինատալ կենտրոնի, Լոնդոնի Կայսերական քոլեջի նեոնատալ բժշկության, Նոր Զելանդիայի, Fisher & Pakel  Օկլենդ գիտական ​​բաժանմունքի հետ:  Համագործակցության արդյունքը միջազգային մասնագիտացված ամսագրերում հրապարակումներ են։

Ամբիոնի կլինիկական գործունեություն

Ամբիոնի դասախոսները Հայաստանի խոշորագույն նեոնատալ կլինիկաների աշխատակիցներ են, մեծ մասը՝ բաժանմունքների վարիչներ,  ամբիոնի բազաներում ակտիվ կլինիկական գործունեություն ծավալող բժիշկներ։ Գործնական և տեսական դասընթացներն անցկացվում են ԵՊԲՀ հինգ կլինիկական բազաներում.

  • «Էրեբունի» ծննդատուն
  • Մորև մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական ​​կենտրոն
  • «Մուրացան» համալսարանականմանկական հիվանդանոց
  • Վերարտադրողականության, մանկաբարձությանև գինեկոլոգիայի պերինատոլոգիայի ինստիտուտ
  • «ՍուրբԳրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական կենտրոնի ծննդատուն

Ամբիոնի դասախոսական կազմը

 

Ամբողջական անուն Պաշտոն ամբիոնում Գիտական ​​աստիճան Գիտական ​​կոչում
1.       Պավել Արտյոմի Մազմանյան Ամբիոնի

վարիչ

 Բժշկական գիտությունների դոկտոր

 

Պրոֆեսոր

 

 

2.       Մելիքսեթյան Սերինե Նշանի  Դոցենտ

 

Բժշկական գիտությունների թեկնածու Բժշկական գիտությունների թեկնածու

 

3.       Կալենթերյան Հրանտ Զավենի Դասախոս
4.       Մարգարյան Հրանուշ Ռաֆայելի

 

Դասախոս
5.       Ղարիբյան Աիդա Հենրիկի

 

Դասախոս
6.        Զարգարյան Մարինա Ալբերտի
7.       Պողոսյան Կարմելա Պողոսի Դասախոս