Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Ներքին հիվանդությունների (ռևմատոլոգիա) ամբիոն

Պատմություն

            Ներքին հիվանդությունների (ռևմատոլոգիա) ամբիոնը հիմնադրվել է 2018 թ.-ին: Այն ձևավորվել է թերապիայի ամբիոնների վերակառուցումից հետո: Ռևմատոլոգիա առարկան մինչ այդ դասավանդվել է որպես թերապիայի բաղկացուցիչ մաս: Ամբիոնը կազմակերպվել է` ելնելով ռևմատոլոգիական հիվանդների ախտորոշման և բուժման առանձնահատկություններից, ռևմատիկ հիվանդությունների զգալի  աճից, որակյալ բժշկական սպասարկման և արդի գիտական հիմնախնդիրների ուսումնասիրման համար կադրերի պատրաստման անհրաժեշտությունից: Լինելով երիտասարդ ամբիոն՝ ռևմատոլոգիայի ամբիոնը հասցրել է կարճ ժամանակում ծավալել բուռն մասնագիտական գործունեություն և ընդգրկվել ԵՊԲՀ-ի նորարարական ծրագրերում։

Ուսուցում

Ամբիոնում ծրագրով նախատեսված թեմատիկ նյութերն ուսանողներին մատուցվում են ցիկլային պարապմունքների ձևով, որն իր մեջ ընդգրկում է դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ: Տեսական գիտելիքները տրվում են ժամանակակից դասախոսությունների ձևով՝ հագեցված մասնագիտական նկարներով և միջազգային ուղեցույցերին համապատասխանող ախտորոշման  և բուժման չափորոշիչներով։

2020թ.-ին լույս է տեսել ռևմատոլոգիայի ամբիոնի վարիչ  դոց. Ք.Վ.Գինոսյանի կողմից տպագրված առաջին հայալեզու ռևմատոլոգիայի ձեռնարկը, որն իր մեջ ներառում է դասավանդվող ողջ ուսումնական նյութը։ Ձեռնարկն ուղղված է առավել մատչելի և  տպավորիչ եղանակով ուսանողներին փոխանցել ռևմատոլոգիայի կարևորագույն  հիմունքները։

Ամբիոնն ընդգրկված է նաև «Դոկտոր-Լեքս» ծրագրում, որտեղ առկա կլինիկական դեպքերի քննարկումն օգնում է ուսանողներին ձեռք բերել կլինիկական մտածողություն և ինքնուրույն բժշկական որոշումներ կայացնել բուժառուների հետազոտման և ախտորոշման մեջ։

Առարկան հանձնվում է բազմաբաղադրիչ մոդելով, որտեղ բացի հիմնական թեստային քննությունից առկա է նաև mini clinical examination-ը՝ ցիկլային պարապմունքների ընթացքում ձեռք բերված պրակտիկ հմտությունների ստուգումը։ Ուսանողները մեկնաբանում են նաև ռեալ պացիենտների կլինիկական և ռադիոլոգիական դրսևորումների նկարներ, որն էլ ավելի է մոտեցնում նրանց կլինիկային և օգնում կիրառել ստացված տեսական գիտելիքները։ Առարկայի ուսուցումն իրականացվում է ընդհանուր բժշկության, ռազմաբժշկական ֆակուլտետների 4-րդ կուրսում:

2023 թ-ից ամբիոնն ընդգրկվել է նաև ԵՊԲՀ-ի պետական ավարտական OSCE (Objective Structured Clinical Examination) ծրագրում։ Ուսուցումն իրականացվում է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով:

Ամբիոնում իրականացվում է նաև հետդիպլոմային ուսուցում՝ կլինիկական օրդինատուրա 2 տարի տևողությամբ, ինչպես նաև կատարվում է ռևմատոլոգների, ընտանեկան բժիշկների և թերապևտների վերապատրաստում «ռևմատոլոգիա» մասնագիտությամբ:

Գիտահետազոտականաաշխատանքներ     

  Ռևմատոլոգիայի ամբիոնի  հիմնադրման օրից առ այսօր թե՛ հայկական և թե՛ միջազգային բարձր ազդեցության գործոն ունեցող և Pubmed տարբեր պարբերականներում ամբիոնի աշխատակիցների կողմից տպագրվել են մի շարք հոդվածներ, թեզիսներ և հետաքրքիր կլինիկական դեպքերի քննարկումներ: Աշխատանքները տպագրվել են այնպիսի հեղինակավոր պարբերականներում, ինչպիսիք են ՝ “Annals of the Rheumatic Diseases”, “ BMJ Case Reports ”, “ Lupus Science and Medicine ”, “International Journal of

Clinical Rheumatology և այլն:

Յուրաքանչյուր տարի ամբիոնի աշխատակիցները մասնակցում և իրենց գիտական աշխատանքներն են ներկայացնում Եվրոպական և Ամերիկյան Ռևմատոլոգիական միջազգային կոնգրեսներին:

Համագործակցություն

Ամբիոնի աշխատակիցները հանդիսանում են Հայկական Ռևմատոլոգիական Ասոցիացիայի, որն էլ իր հերթին՝ Եվրոպական Ռևմատոլոգիական Ասոցիացիայի (EULAR) անդամ: Համալսարանական թիվ 1 և «Միքայելյան» վիրաբուժության ինստիտուտը ընդգրկվել են համակարգային սկլերոդերմիայով պացիենտների հավաքագրմանը EUSTAR միջազգային և NAREG համահայկական ռեգիստրներում։ Ամբիոնը համագործակցում է ՌԴ Վ.Ա.Նասոնովայի անվան Ռևմատոլոգիայի Գիտահետազոտական Ինստիտուտի հետ:

 Ամբիոնը ակտիվորեն համագործակցում է “Santé Arménie”  Հայ-Ֆրանսիական հետազոտությունների կենտրոնի հետ:

Ամբիոնի կլինիկական ակտիվություն

Ամբիոնի կլինիկական բազաներն են «Հերացի» թիվ 1 և «Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ» համալսարանական կլինիկական հիվանդանոցները: Կլինիկաներում հետազոտվում և բուժվում են հետևյալ ռևմատոլոգիական պաթոլոգիաներն ունեցող բուժառուներ ՝ համակարգային կարմիր գայլախտ, համակարգային սկլերոդերմիա, ռևմատոիդ արթրիտ, դերմատոմիոզիտ/պոլիմիոզիտ, սերոնեգատիվ սպոնդիլոարթրիտներ, հոդատապ, պարբերական հիվանդություն, համակարգային վասկուլիտներ և այլն։ Քանի որ ռևմատոլոգիական հիվանդություններն ունեն մի շարք համակարգային դրսևորումներ, բժիշկ-ռևմատոլոգներն ակտիվորեն համագործակցում են համալսարանական կլինիկաների այլ մասնագիտացման բոլոր բժիշկներիահետ։

Պրոֆեսորադասախոսական կազմ

Ազգանուն Անուն Հայրանուն Ամբիոնում զբաղեցրած պաշտոն Գիտական աստիճան Գիտական կոչում
Գինոսյան Քնարիկ Վարդանի ամբիոնի վարիչ բ.գ.թ. դոցենտ
Վարդանյան Վալենտինա Սերգեյի դոցենտ, ուսումնական մասի վարիչ բ.գ.թ.  
Բայրամյան Թամարա Լևոնի դոցենտ բ.գ.թ. դոցենտ
Հովհաննիսյան Լուսնթագ Սերգեյի դոցենտ բ.գ.թ. դոցենտ
Եղիազարյան Նիկոլայ Գագիկի դասախոս    
Արիստակեսյան Շուշաննա Համազասպի դասախոս    
Սևոյան Լիլիթ Գարեգինի դասախոս    
Բազեյան Սյուզաննա Արայի ասիստենտ    
Էֆրեմիդու Մարիցա Լեոնի ասիստենտ    
Օսիպյան Մագդա Աշոտի ասիստենտ