Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Ռազմադաշտային վիրաբուժության ամբիոն

Պատմություն

Ինչպես ՌԲՖ-ում, այնպես էլ ՌԴՎ ամբիոնում ուսումնամեթոդական և գիտական աշխատանքները կազմակերպվում են համաձայն՝

  1. ՀՀ ԱԺ-ի կողմից հաստատված կրթության մասին օրենքի;
  2. ՀՀ ՊՆ նախարարի հրամանով հաստատված ԵՊԲՀի ՌԲՖ-ի կանոնագրքի;
  3. ԵՊԲՀ ռեկտորի և ՌԲՖ պետի համապատասխան հրամանների և ցուցումների:

ՌԴՎ ամբիոնի առջև խնդիր է դրված՝ պատրաստել բարձր գիտելիքներով և գործնական հմտություններով ՀՀ ԶՈՒ բուժծառայության բժիշկ սպաներ, որոնք ի վիճակի  կլինեն մարտադաշտում կազմակերպել փուլային բուժօգնություն:

Ռազմադաշտային վիրաբուժությունը ուսումնասիրում է մարտական վնասվածքները, նրանց մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները, բուժտարհանման տարբեր փուլերում ու տարբեր լարված իրավիճակներում:

ՌԴՎ ամբիոնը դասավանդումը իրականացնում է երեք լեզուներով՝ հայերեն, ռուսերեն,  անգլերեն և դասավանդվում է  ռազմադաշտային վիրաբուժություն, ռազմադաշտային դիմածնոտային վիրաբուժություն, անհետաձգելի վնասվածքաբանություն առարկաները:

Դասավանդման մեթոդները

Ցիկլային պարապմունքի ընթացքում առաջին մեկ ժամը տրամադրվում է դասախոսությանը, 4 ժամը հատկացվում է գործնական պարապմունքներին  (քննարկվում են տարբեր լարված իրավիճակներում առաջարկվող տարբեր լուծումներ, ուսանողներին ցուցադրվում է գործնական հմտությունները, ամբիոնում ներ է դրվել գործնական հմտությունների գնահատման բաղադրիչ և յուրաքանչյուր ուսանող իրականացնում է գործնական հմտությունը ու գնահատվում): Ուսանողները կլինիկայում մասնակցում են նաև հրազենային վերքերով վիրավորների համայցներին և վիրակապություններին, առավել ակտիվ ուսանողները մասնակից են դառնում վիրակապությունների և վիրահատությունների գործընթացին:

ՌԲՖ կուրսանտների համար ՌԴՎ ամբիոնը մշակել է տարբեր իրավիճակներին տիրապետելու և այդ դժվարին պայմաններում բժշկական գործունեություն ծավալելու ու որոշումներ ընդունելու հատուկ դասավանդման արդյունավոտ մեթոդ:

ՈԴՎ ամբիոնում ՌԲՖ, ԸԲՖ և ստոմատալոգիական ֆակուլտետների ուսանողների ցիկլային պարապմունքը ավարտվում է համակարգչային թեստային քննությամբ, իսկ Արտասահմանյան ուսանողների ՌԴԴԾՎ և անհետաձգելի վնասվածքաբանություն առարկաները թեստային ստուգարքով:

Կլինիկական գործունեություն

  • Յուրաքանչյուր երկուշաբթի կատարվում է վիրաբուժական բաժանմունքների վիրավորների և հիվանդների համայց։
  • Մշտապես իրականացվել է խորհրդատվություններ և համատեղ քննարկումներ։
  • Ամբիոնի դասախոսները ներգրավված են վիրաբուժական բաժանմունքների կլինիկական աշխատանքներում։
  • Ամբիոնի անձնակազմը ակտիվ մասնակցություն է ունենում պատերազմների հետևանքով առաջացած վիրավորների բուժման աշխատանքներում։

 

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Բուժական աշխատանքներին զուգընթաց ամբիոնը զբաղվում է նաև գիտական գործունեությամբ: ՌԴՎ դասախոսական անձնակազմի կողմից և նրանց անմիջական ղեկավարությամբ մշակվում է 2 դոկտորական և 3 թեկնածուական թեզեր: Ներկայումս մշակվում է նոր տեխնոլոգիաների ներդրմամբ հրազենային վերքերի  բուժման մեթոդ:

Պրոֆեսորադասախոսական կազմ

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն Ամբիոնում զբաղեցրած պաշտոն Գիտական աստիճան Գիտական կոչում
Շաբոյան Կամո Ռաֆիկի Ամբիոնի պետ բ.գ.թ.
Գալստյան Արտակ Սամվելի ավ. դասախոս բ.գ.թ.
Հովհաննիսյան Մարգարիտ Էդիկի ավ. դասախոս բ.գ.թ.
Դատումյան Գևորգ Սարգսի դասախոս բ.գ.թ.  
Բեգլարյան Արմեն Բորիսի դասախոս
Մուրադյան Արման Աշոտի դասախոս
Պետրոսյան Վահե Հովհաննեսի դասախոս
Ղորխմազյան Համլետ Ալյոշայի դասախոս
Զուրաբյան Արմեն Հարությունի հրավիրված դասախոս