Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Սեքսոպաթոլոգիայի կուրս

Պատմություն

Հիմնադրվել է 1999 թ.-ին:

Վարիչ` Վրեժ Ալբերտի Շահրամանյան, բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ:

Ընդհանուր նկարագիր

 Մինչև XX դարի երկրորդ կեսը Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուսանողները սեռական առողջության մասին գիտելիքներ ստանում էին հարակից մասնագիտությունների շրջանակներում:

Երևանի պետական բժշկական համալսարանում սեռական առողջության մասին դասընթացներ առաջին անգամ կազմակերպվեցին 1998-ին «Սեքսոպաթոլոգիա» էլեկտիվ առարկայի շրջանակներում`  բ.գ.դ. Մարգարիտա Հովհաննիսյանի  ղեկավարությամբ, ում ջանքերով մեկ տարի անց հիմնադրեց Սեքսոպաթոլոգիայի և ռեպրոդուկտոլոգիայի կուրսը, ինչին մեծապես նպաստեցին Ռ.Մ. Դավթյանը, Գ.Մ. Գալստյանը, Կ.Պ. Սարաֆյանը:

2000-2010 թ. կուրսը ղեկավարել է բ.գ.դ., պրոֆ. Արամ Հակոբյանը:   Այս տարիներին սեքսոպաթոլոգիայի համալսարանական կլինիկայի բազայի վրա մեծածավալ գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքներ են կատարվել, որոնք նպաստել են Հայաստանում սեքսոլոգիայի հիմնադրմանը և գիտական զարգացմանը:

Սեքսոպաթլոգիայի կուրսը Հայաստանի միակ գիտաբժշկական կենտրոնն է, որի աշխատակիցները, դասավանդման և կլինիկական գործունեությանը զուգահեռ, կատարում են գիտական հետազոտություններ, որոնք տպագրվում են տեղական և արտասահմանյան գիտա-գործնական հանդեսներում:  Բացի այդ, նրանք մասնակցում են նաև դատա-սեքսոլոգիական փորձաքննություններին:

ԵՊԲՀ սեքսոպաթոլոգիայի կուրսը այսօր ապահովում է միջազգային բոլոր ստանդարտներին համապատասխան կրթություն, ծավալում է գիտական հետազոտություններ և բուժական գործունեություն: Կուրսի աշխատակիցները մեծ ջանքեր են ներդրել զարգացման այս մակարդակին հասնելու համար` համագործակցելով և պարբերաբար վերապատրաստվելով արտերկրյա առաջատար համալսարաններում և սեքսոլոգիական կլինիկաներում:

2010-2018 թ. կուրսը ղեկավարել է Ս.Վ. Հակոբյանը, 2018-2022 թ․՝ Ա․Դ․ Գրիգորյանը: 2022 թ․- ից կուրսը ղեկավարում է դոց․Վ․Ա․ Շահրամանյանը։

Ուսուցում

Նախկինում, սկսած 1999 թ.-ից, առարկան 5-օրյա ցիկլի տեսքով դասավանդվում էր VI կուրսում և կոչվում էր «Սեքսոպաթոլոգիա», որի ծրագրում ընդգրված են եղել և՛ նորմալ սեքսոլոգիան և՛ կլինիկական սեքսոլոգիան (սեքսոպաթոլոգիան)։ 2017 թ-ին առարկան հանվել է ուսումնական ծրագրից։

Ներկայումս առարկան կոչվում է «Սեքսոլոգիայի հիմունքներ» և 2019 թ-ից դասավանդվում է  բուհական ծրագրի երկրորդ կուրսում՝  էլեկտիվ 10 դասախոսությունների տեսքով՝ ընդհանուր բժշկության, ստոմատոլոգիական, ռազմաբժշկական ֆակուլտետների համար (20 ժամ)։

Հետբուհական ծրագրում «Սեքսոպաթոլոգիա» առարկան դասավանդվում է հարակից մասնագիտությունների համար՝ 5-օրյա ցիկլի տեսքով (հոգեբուժություն, նյարդաբանություն, մաշկավեներաբանություն գինեկոլոգիա, մանկական գինեկոլոգիա, ուրոլոգիա, էնդոկրինոլոգիա, ընտանեկան բժշկություն, դատական բժշկություն, ներքին հիվանդություններ, գենետիկա)։

Դասավանդումն իրականացվում է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով: Ամբիոնը հագեցած է եռալեզու գրականությամբ:

 • «Կլինիկական սեքսոլոգիա» դասագիրք բժշկական բուհերի ուսանողների համար (Հակոբյան Ա. Է., Զաքարյան Մ․Հ․, Շահրամանյան Վ․Ա․, Գրիգորյան Ա․Դ․, Ազատյան Ռ․Է․ և ուրիշներ), 2006
 • «Врачебная этика в сексологии», методическое пособие для студентов (В.А. Шахраманян), 2007
 • «Clinical sexology», handout for foreign students (Hakobyan A.E., Azatyan R.E.), 2008
 • «Общая сексология», учебное пособие для студентов медицинских вузов (В.А. Шахраманян, С.В. Акопян), 2011
 • «Сексуальные расстройства у мужчин и женщин», учебное пособие для студентов медицинских вузов (В.А. Шахраманян), 2014
 • «Սեքսոլոգիայի հիմունքներ», էլեկտրոնային դասախոսություններ

Հետդիպլոմային ուսուցում

Հետդիպլոմային ուսուցումը` օրդինատուրան, «սեքսոպաթոլոգիա» մասնագիտությամբ տևում է 2 տարի։ Կազմակերպվում են վերապատրաստման դասընթացներ՝ սեքսոպաթոլոգների և հարակից բժիշկների համար:

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Գիտահետազոտական աշխատանքները բազմակողմանի են և լայնածավալ:  Ուսումնասիրման թեմաներն են՝

 • Սեռական խանգարումներ՝ պայմանավորված սեռական դաստիարակության սխալներով, և դրանց կանխարգելումը (Վ․Ա․ Շահրամանյան)։
 • Շաքարախտով տառապող տղամարդկանց սեռական խանգարումները՝ պայմանավորված նյարդանոթային խանգարումներով, կանխարգելումը և բուժումը (Ա․Է․ Հակոբյան)
 • Զինծառայողների շրջանում սեռական դրսևորումների որոշ առանձնահատկությունները և նրանց բժշկական փորձաքննության կազմակերպման տակտիկան (Ա․Դ․ Գրիգորյան):
 • Ամուսնական զույգերի սեռական աններդաշնակությունը՝ պայմանավորված կանանց նևրոզներով և դրա հոգեթերապևտիկ կարգավորումը (Մ․Հ․ Զաքարյան)
 • Սեռական խանգարումների կլինիկական դրսևորումների կապը մանկության վնասակար փորձառության հետ (Ռ․Է․ Ազատյան)։

Գիտական թեման՝ «Սեռական խանգարումների փսիխոսոմատիկ մեխանիզմները»։

Համագործակցություն

 • Սեքսոլոգների հայկական ասոցիացիա
 • Սեքսոլոգիայի Համաշխարհային Ասոցացիա (WAS)
 • Ռուսական գիտաբժշկական ընկերություն «Տղամարդու առողջություն»
 • Հոգեբուժության հայկական ասոցիացիա
 • Բժշկական Սեքսոլոգիայի Եվրոպական Միություն (ESSM)
 • Մոսկվայի քաղաքային փսիխո-էնդոկրինոլոգիական կենտրոն
 • Ուկրաինայի սեռական առողջության կենտրոն

Կլինիկական ակտիվություն  

Սեքսոպաթոլոգիայի կլինիկաները ԵՊԲՀ սեքսոպաթոլոգիայի ամբիոնի բազաներն են: Սեքսոպաթոլոգիայի կլինիկաները գործում են «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի և «Միքայելյան» հիվանդանոցային համալիրի կազմում: Աշխատակիցները կլինիկական գործունեությանը զուգահեռ կատարում են գիտական հետազոտություններ` տպագրելով դրանք գիտաբժշկական տարբեր հանդեսներում:

Կլինիկաներում աշխատում են արտերկրում վերապատրաստված և գիտական աստիճան ունեցող մասնագետներ, ովքեր բուժում և վերականգնում են անհատների ու ամուսնական զույգերի սեռական առողջությունը:

Կատարվում է հետևյալ հիվանդությունների բուժում՝

 • Սեռական խանգարումներ՝ պայմանավորված հոգեբանական և ֆիզիոլոգիական գործոններով։
 • Սեռական խանգարումներ՝ պայմանավորված քրոնիկական բորբոքային հիվանդություններով։
 • Էրեկցիայի խանգարում /էրեկտիլ դիսֆունկցիա (սեռական թուլություն):
 • Սերմնաժայթքում խանգարում (վաղաժամ և ուշացած սերմնաժայթքում)։
 • Տղամարդու անպտղություն:
 • Տղամարդու անպտղության ժամանակ զուգակցվող սեռական խանգարումներ:
 • Կանանց սեռական խանգարումներ՝ պայմանավորված տարբեր գործոններով:
 • Սեռական ցանկության նվազում կամ բացակայություն:
 • Սեռական գրգռման խանգարում:
 • Անօրգազմիա:
 • Վագինիզմ:
 • Ցավ սեռական հարաբերության ժամանակ (գենիտալգիա, դիսպարեունիա):
 • Ամուսնական զույգի սեռական աններդաշնակություն:
 • Սեքսուալ նևրոզներ:

Բուժումը իրականացվում է մի քանի ուղղություններով.

 • Դեղորայքային թերապիա:
 • Ֆիզիոթերապիա (ЛОД-թերապիա, հարված-ալիքային թերապիա և այլն):
 • Հոգեթերապիա (անհատական և ամուսնական հոգեթերապիա, վարքային հոգեթերապիա, ռացիոնալ հոգեթերապիա, սեքս-թերապիա):

Պրոֆեսորադասախոսական կազմ

Ազգանուն, անուն, հայրանուն Զբաղեցրած պաշտոն Գիտական աստիճան Գիտական կոչում
1. Շահրամանյան Վրեժ Ալբերտի Կուրսի վարիչ բ.գ.թ. դոցենտ
2․ Հակոբյան Արամ Էդուարդի Պրոֆեսոր բ.գ.դ. պրոֆեսոր
3. Գրիգորյան Արսեն Դավթի Ավագ դասախոս բ.գ.թ.  
4. Զաքարյան Մարատ Հարությունի Ավագ դասախոս բ.գ.թ. դոցենտ
5. Ազատյան Ռուզաննա Էդուարդի Ասիստենտ