Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Քույրական գործի կազմակերպման ամբիոն

Պատմություն

Հիմնադրվել է 2011թ.-ին (2000թ.):

Քույրական գործի կազմակերպման ամբիոնը հիմնադրվել է 2000թ.-ին, առողջապահության ազգային ինստիտուտում` Երևանի «Էրեբունի» պետական բժշկական քոլեջի (ներկայումս` ԿԳՄՍՆ Երևանի հայ-ամերիկյան «Էրեբունի» պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ) բազայի վրա, բժշկական գիտությունների դոկտոր Ալինա Մաքսիմի Քուշկյանի նախաձեռնությամբ: Ամբիոնի վարիչը եղել է Ալինա Մաքսիմի Քուշկյանը, ով ղեկավարում է ամբիոնն առ այսօր:

Ամբիոնի դասախոսական կազմում ընդգրկվել են գիտական կոչումով դասախոսներ և բուժքույր-դասախոսներ։

Ամբիոնի գործունեության տարիների ընթացքում դասընթացների շրջանակներում վերապատրաստվել է բուժքույրեր, մանկաբարձներ, կրտսեր բուժաշխատողներ, ավագ բուժքույրեր ինչպես Երևանից, այնպես էլ հանրապետության տարբեր մարզերից:

2011թ.-ից ամբիոնը գործում է Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում:

Ուսուցում

Ամբիոնում ուսուցումը կազմակերպվում է մանկաբարձների, կանանց կոնսուլտացիայի մանկաբարձուհիների և քույրերի, բոլոր պրոֆիլների` նախադպրոցական հիմնարկների, գլխավոր և ավագ, մանկական պոլիկլինիկաների և ընտանեկան, հանրային և հատուկ ուսումնադաստիարակչական դպրոցների աշխատող բուժքույրերի համար:

Ուսուցումն անցկացվում է դասախոսությունների, գործնական պարապմունքների տեսքով  Երևանի հայ-ամերիկյան «Էրեբունի» պետական բժշկական քոլեջի նախակլինիկական կաբինետներում:

Ուսուցման ընթացքում վերապատրաստվողները տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով կատարելագործում են իրենց հմտությունները:

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Ամբիոնի կողմից իրականացվող աշխատանքներն ընդգրկում են քույրական օգնության տարբեր ոլորտներ, քույրական գործի կազմակերպմանն ու զարգացմանն ուղղված ռազմավարական ծրագրեր:

Ամբիոնի աշխատակիցների աշխատանքները ներկայացվել են հայրենական ու միջազգային գիտաժողովներում և հրատարակվել տարբեր հանդեսներում:

Պրոֆեսորադասախոսական կազմ

ԲԳԴ Ալինա Մաքսիմի Քուշկյան / ամբիոնի վարիչ/

Դոցենտ Վառվառա Արմենակի Մանթաշևա / ավագ դասախոս/

Ռուզաննա Ռազմիկի Գաբրիելյան / լաբորանտ/

Լիանա Հրայրի Տերտերյան / լաբորանտ/