Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Ֆթիզիատրիայի ամբիոն

Պատմություն

Հիմնադրվել է 1967 թ.-ին:

Ամբիոնի վարիչ՝  ՀՀ վաստակավոր բժիշկ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Մարինա Դմիտրիի Սաֆարյան:

Բժշկական ինստիտուտում տուբերկուլոզի դասավանդման սկիզբը դրվեց պրոֆեսոր Ռ. Մ. Գյանջեցյանի (1947 թ.), ապա 1950-ից` ֆակուլտետային թերապիայի ամբիոնում դոցենտ Թ. Մ. Բաբայանի և պրոֆ. Ե.Պ. Ստամբոլցյանի կողմից:

1967-ին Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտում բացվեց տուբերկուլոզի ամբիոնը բ.գ.դ., պրոֆեսոր Գ.Գ. Կարապետյանի գլխավորությամբ:

1972-93 թթ.-ին ամբիոնը ղեկավարել է բ.գ.դ., պրոֆեսոր Է.Թ. Կարապետյանը:

1994-ից Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ֆթիզիատրիայի ամբիոնը ղեկավարում է բ.գ.դ., պրոֆ. Մ.Դ. Սաֆարյանը:

Ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Մ.Դ. Սաֆարյանը ԺԴ.00.03 “Ներքին հիվանդություններ” մասնագիտությամբ պաշտպանության խորհրդի, ՌԴ” Туберкулез и болезни легких” գիտապրակտիկ ամսագրի խմբագրային խորհրդի անդամ է:

Ուսուցում

«Ֆթիզիատրիա» առարկան դասավանդվում է ընդհանուր բժշկության (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով) և ռազմաբժշկական (հայերեն, ռուսերեն լեզուներով) ֆակուլտետների 5-րդ կուրսի ուսանողներին` 2 շաբաթ տևողությամբ (3.0 կրեդիտ) ցիկլային պարապմունքների տեսքով: Ուսումնառության արդյունքների գնահատումը կատարվում է քննության միջոցով:

Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ուսանողները (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով) առարկան անցնում են 5-րդ կուրսում 1 շաբաթ տևողությամբ ցիկլային պարապմունքների տեսքով (1.5 կրեդիտ), գիտելիքների գնահատումը կատարվում է ստուգարքի ձևով:

Ամբիոնում ուսուցում են ստանում նաև քոլեջի 4-րդ կուրսի ուսանողները 1 շաբաթ տևողությամբ ցիկլային պարապմունքների տեսքով, գիտելիքների գնահատումը կատարվում է ստուգարքի ձևով:

Ուսումնառության ընթացքում ուսանողները դասախոսությունների, գործնական պարապմունքների, տարատեսակ կլինիկական դեպքերի (CASE-երի)՝ հիվանդասենյակներում և համակարգչային ռեժիմով, քննարկման և վերլուծման շնորհիվ ստանում են ֆթիզիատրիայի ուսումնական ծրագրի շրջանակներում տեսական գիտելիքներ, ձեռք են բերում հիվանդների հետազոտման, օբյեկտիվ տվյալների ստացման, հիվանդության պատմագրերի վերլուծության և հիվանդության ախտորոշման գործում անհրաժեշտ գործնական հմտություններ:

Ամբիոնի կողմից հրատարակվել են 20-ից ավելի ուսումնական և ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով:

2022թ. ԵՊԲՀ-ի գիտական խորհրդի որոշմամբ երաշխավորվել է տպագրության «Ֆթիզիատրիա» դասագիրքը հայերեն՝ պրոֆ. Մ. Դ. Սաֆարյանի խմբագրությամբ (հեղինակներ. պրոֆ. Մ. Դ. Սաֆարյան, դոց. Ա. Պ. Գևորգյան, դասախոսներ՝ Լ. Գ. Գևորգյանի և Տ. Կ. Օլեյան) և անգլերեն լեզվով «Phthisiology» նոր ուսումնական ձեռնարկը (հեղինակներ. դոց. Գ. Ռ. Մինասյանի և դասախոս Լ. Գ. Գևորգյան):

Ամբիոնում հետդիպլոմային ուսուցում են ստանում կլինիկական օրդինատորներ ֆթիզիատրիա մասնագիտացմամբ (1 տարի ուսուցման տևողությամբ):

Ամբիոնի աշխատակիցները վարում են ֆթիզիատրիայի դասընթացներ կատարելագործվող բժիշկների և բուժ.քույրերի համար:

Ամբիոնում կատարվում են գիտահետազոտական աշխատանքներ:

Ամբիոնը աշխատել է հետևյալ գիտական թեմաների շուրջ.

  1. «Բազմաօրգանային տուբերկուլոզը Հայաստանում» 2011-2013թթ.,
  2. «Տուբերկուլոզի դեղակայուն հարուցիչներով զարգացած հիվանդության առանձնահատկությունները ուղեկցող հիվանդությունների պայմաններում» 2014-2017թթ.
  3. «Տուբերկուլոզը հոգեկան հիվանդների շրջանում» 2018-2020 թթ.:
  4. «Արտաթոքային տուբերկուլոզի ախտորոշման և բուժման առանձնահատկությունները ՄԻԱՎ վարակի ֆոնին» 2021-2023թթ.:

Ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Մ.Դ. Սաֆարյանի ղեկավարությամբ պաշտպանվել է 6 թեկնածուական ատենախոսություն:

Ամբիոնը համագործաքցում է ՌԴ Կուրսկի պետական բժշկական համալսարանի և ՌԴ Տուբերկուլոզի կենտրոնական գիտահետազոտական ինստիտուտի հետ (ք. Մոսկվա):

Ամբիոնի աշխատակիցները մասնակցում են միջազգային համաժողովներին հիմնականում առցանց ձևաչափով, ստանում համապատասխան կրեդիտներ:

Պրոֆեսորադասախոսական կազմ

Ազգանուն Անուն Հայրանուն Ամբիոնում զբաղեցրած պաշտոն Գիտական աստիճան Գիտական կոչում
Սաֆարյան Մարինա Դմիտրիի ամբիոնի վարիչ բ.գ.դ. պրոֆեսոր
Գևորգյան Աղավնի Պապիկի դոցենտ բ.գ.թ. դոցենտ
Սոցկայա Օլգա Լեոնտիի դոցենտ բ.գ.թ. դոցենտ
Գևորգյան Լիլիթ Գևորգի դասախոս
Օլեյան Տաթևիկ Կամոյի դասախոս
Զուրաբյան Լիլիթ Արտուշի դասախոս

Ամբիոնը տեղակայված է «Թոքաբանության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տարածքում /ք.Աբովյան/:


Հասցե՝ ՀՀ, ք. Աբովյան, 8510, Արզնի խճուղի. 10, «Թոքաբանության ազգային կենտրոն» ֆթիզիատրիայի ամբիոն

Հեռ./Ֆաքս՝ +37455646713

Էլ. փոստ՝ tbdepart@mail.ru