Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Բժշկական ծառայության կազմակերպման և մարտավարության ամբիոն

Կապ մեզ հետ

010 301-000 (ներքին 362)

Պատմություն

«Բժշկական ծառայության կազմակերպման և մարտավարության» ամբիոնի նախապատ­­մու­թյունը սկսվում է դեռևս 1930 թվականից, երբ Երևանի բժշկական ինստիտուտում սկսվեցին դասավանդվել ընդհանուր զինվորական պատրաստության էլեմենտներ: 1940 թվականին ձևավորվեց «Ռազմագիտության» ամբիոնը, որը 1954 թվականին վերանվանվեց «Ռազմաբժշկության» ամբիոնի: Խորհրդային միության գոյության վերջին տարիներին այն վերանվանվեց «Բժշկական ծառայության կազմակերպման և մարտավարության» ամբիոնի: 1991 թվականին ամբիոնը վերանվանվեց «Ռազմական և էքստրեմալ բժշկության», որի հիման վրա էլ ՀՀ կա­ռա­վա­րության 1994 թ. մայիսի 19-ի թիվ 232 որոշմամբ ստեղծվեց ռազմաբժշկական ֆակուլտետը (ՌԲՖ):

ՌԲՖ-ի պետի ու «Ռազմական և էքստրեմալ բժշկության» ամբիոնի պետերի հաստիքները համատեղվեցին և այն զբաղեցրեց ռազմաբժշկական ֆակուլտետի առաջին պետ՝ բ/ծ գնդապետ Ս.Ս. Եղիկյանը (1994-1997թթ):

1997 թվականին ամբիոնը վերանվանվեց «Բժշկական ծառայության մարտավարության և էքստրեմալ բժշկության» (ԲԾՄ և ԷԲ)։

Հետագայում նշված պաշտոնը զբաղեցրել են. բ․գ․թ․, բ/ծ մայոր Մ.Ա. Թումանյանը (1997-1998թթ․), բ.գ.թ, դոցենտ, բ/ծ գնդապետ Ա.Վ. Ղազարյանը (1998-2000 թթ): 2000 թվականին ռազմաբժշկական ֆակուլտետի պետի և ամբիոնի պետի հաստիքները տարանջատվեցին ու ամբիոնի պետ նշանակվեց բ/ծ գնդապետ Վ.Հ. Կիրակոսյանը (2000-2002թթ):

2002թ․ամբիոնը ստացավ ներկայիս անվանումը՝«Բժշկական ծառայության կազմա­կերպ­ման և մարտավարության» ամբիոն: 2002-2006թթ. Ամբիոնը ղեկավարել է բ.գ.թ, բ/ծ մայոր Ա.Ռ. Գրիգորյանը:

 Ներկայումս ամբիոնը ղեկավարում է բ/ծ փոխգնդապետ Գ․Ռ․Վարդանյանը։

Ամբիոնը համալրված է Ռուսաստանի Դաշնությունում և արտերկրում վերապատրաստումներ անցած, զորամասային օղակում ծառայության կազմակերպչական, ռազմաբժշկական և մանկավարժական փորձ ունեցող դասախոսական անձնակազմով:

ԲԾԿՄ ամբիոնը լայնորեն ընդգրկված է ՌԲՖ-ի գերակա գիտական հետազոտությունների թեմաներում, որոնց ընտրությունը պայմանավորված է ժամանակակից աշխարհաքաղաքական իրավիճակով, մարտավարման մեթոդներով, ՀՀ ԶՈՒ բժշկական ապահովման հիմնախնդիրներով և բժշկական ծառայությանը մեթոդական ու գործնական օգնություն ցուցաբերելու անհրաժեշտությամբ:

Ուսուցում

ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի ԲԾԿՄ ամբիոնում դասավանդվում են հետևյալ առարկաները․

  • Բժշկական ծառայության կազմակերպում և մարտավարություն (ԲԾԿՄ),
  • Անձնակազմի բժշկական ապահովման կազմակերպում (ԱԲԱԿ),
  • Բժշկական գույքով ապահովման կազմակերպում (ԲԳԱԿ)։

Դասավանդվող առարկաների հիմքում ընկած են ԵՊԲՀ կրթական ծրագրերը և պլանները, Սանկտ-Պետեր­բուր­գի ռազմաբժշկական ակադեմիայի, Սարատովի ռազմաբժշկական ֆակուլտետի համա­պատասխան ուսումնամեթոդական փաստաթղթերը, որոնք ադապտացվել են ՀՀ ԶՈՒ բուժծա­ռա­յու­թյան առջև դրված խնդիրների լուծման համար:  Այդ իսկ պատճառով առարկաների ծրագրերի մշակման գործընթացում ամբիոնը հիմնվում է նաև ռազմաբժշկական ծառայությանն ու բանակի ուսումնամարտական պատրաստությանը վերաբերվող ՀՀ ՊՆ, ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ  հրամանների և այլ ղեկավարող փաստաթղթերի վրա:

Դասավանդումն իրականացվում է ինչպես բուհականական, այնպես էլ հետբուհական շարունակական կրթական ծրագրերի շրջանակներում։

Բուհական ծրագրերի շրջանակում ԲԾԿՄ առարկան դասավանդվում է ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի «Պատիվ ունեմ» ծրագրի շահառուներին, ռազմաբժշկական ֆակուլտետի 2-րդ և 6-րդ կուրսերի կուրսանտներին, դեղագիտական ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանողներին և ԵՊԲՀ քոլեջի «Բուժակ» մասնագիտությամբ 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կուրսեի ուսանողներին։

ԱԲԱԿ առարկան դասավանդվում է ՀՀ Պաշտպանության նախարարության պատվերով ԵՊԲՀ  ինտերնատուրայում սովորող ինտերններին՝ բուն ԱԲԱԿ առարկայի տեսքով, որպես զորամասային օղակում իրականացվող զորային ստաժավորման գործընթացի հիմնական գործառույթ։

ԲԳԱԿ առարկան դասավանդվում է ԵՊԲՀ դեղագիտական ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանողներին։

Հետբուհական շարունակական կրթական ծրագրերի շրջանակներում ԲԾԿՄ առարկան դասավանդվում է ՀՀ Պաշտպանության նախարարության պատվերով ԵՊԲՀ ինտերնատուրայում սովորող ինտերններին՝ բուն ԲԾԿՄ առարկայի տեսքով, «Մարտավարամասնագիտական պատրաստություն» դասընթացի շրջանակում՝ որպես դասավանդման հիմք և ԵՊԲՀ կլինիկական օրդինատորներին «Բժշկական զորամասերի և հաստատությունների կառավարում» առարկայի շրջանակում՝ որպես դասավանդման հիմնական բաղադրիչ։

ԱԲԱԿ առարկան դասավանդվում է ՀՀ Պաշտպանության նախարարության պատվերով ԵՊԲՀ  ինտերնատուրայում սովորող ինտերններին՝ բուն ԱԲԱԿ առարկայի տեսքով, որպես զորամասային օղակում իրականացվող զորային ստաժավորման գործընթացի հիմնական գործառույթ և ԵՊԲՀ բոլոր մասնագիտությունների կլինիկական օրդինատորներին։

ԲԾԿՄ և ԱԲԱԿ առարկաները հանդիսանում են ՀՀ Պաշտպանության նախարարության պատվերով ԵՊԲՀ ինտերնատուրայում սովորող ինտերններին համար դասավանդման համար հիմնական առարկաներ, գործնական հմտությունների ամրապնդման և կատարելագործման նպատակով զորամասային օղակում անցկացվող «Ճամբարային հավաքի» ընթացքում։

Դասավանդումը իրականացվում է յուրաքանչյուր ֆակուլտետի համար մշակված ուսումնական ծրագրերի և պլանների համաձայն հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով։

Ամբիոնի կազմը

Հ/հ Զինվորական կոչում Ա․Ա․Հ Զբաղեցրած պաշտոն
1․ բ/ծ փոխգնդապետ Վարդանյան Գոռ Ռոբերտի ամբիոնի պետ
2․ բ/ծ փոխգնդապետ Կիրակոսյան Ռուբեն Գուրգենի ավագ դասախոս
3․ բ/ծ փոխգնդապետ Համբարձումյան Ալբերտ Ռուբենի ավագ դասախոս
4․ բ/ծ մայոր Սարգսյան Հայկ Տիգրանի ավագ դասախոս
5․ պահեստազորի բ/ծ փոխգնդապետ Լուլուկյան Վաղարշակ Կարապետի դասախոս