Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

875 ապագա բժիշկ այս ուսումնական տարում ներգրավվել է 39 մարզաձևերից մրցումների