Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

95-ամյա ֆարմակոլոգիայի ամբիոնում նորանոր ծրագրեր են կյանքի կոչվում