Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

ԱՄՆ-ից ժամանած մասնագետները ուսանողների հետ կիսվեցին քննադատական մտածողության իրենց գիտելիքներով