Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Ապագա բժիշկների գործնական հմտությունները ստուգվեցին ուսանողական օլիմպիադայում