Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Ապագա դեղագետների հետազոտական աշխատանքները՝ Ֆարմակոլոգիայի ամբիոնում ներդրված գիտելիքի գնահատման բազմաբաղադրիչ համակարգի շրջանակում