Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Ապագա ընտանեկան բժիշկը կիրականացնի պատերազմի հետևանքով անկատար մնացած մանկական վիրաբույժ դառնալու երազանքը