Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Առողջապահության դպրոցական ծառայությունների համակարգի վերլուծությունը` համալսարանական մասնագետների դիտակետում