Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Բարձրագույն բժշկական կադրեր պատրաստող բուհի՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կարևոր հարցերը