Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

«Բնական աղետների հնարավոր ռիսկերը և դրանց կանխարգելումը». ինտերակտիվ հանդիպում-քննարկում` բժշկական բուհում