Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Բուժհաստատությունների կառավարիչների հերթական սերունդը գիտելիքները կծառայեցնի ի նպաստ արդյունավետ կառավարման