Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

«Բուժհաստատությունների կառավարում» հավաստագրային դասընթացի 15 մասնակից ավարտական վկայականներ ստացավ