Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

«Բուժհաստատությունների կառավարում» մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտները դիպլոմներ ստացան