Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

«Բժիշկը որպես հումանիստ». դպրոցականների այցը ԵՊԲՀ թանգարան նոր շեշտադրում ունի