Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Բժշկական բուհի ղեկավարը ծանոթացավ «Լանցետ» ծրագրի մասնակիցների հմտություններին