Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Բժշկական բուհը ձևավորում է հզոր կամքի ուժ․ հնդիկ շրջանավարտ