Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Բժշկական հոգեբանության ամբիոնի հիմնադրման 15-ամյակին նվիրված՝ անցկացվեց ուսանողական գիտական կոնֆերանս