Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների իրավունքներն ու պարտականությունները` համալսարանականների դիտակետում