Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Բժշկության թվայնացմանը նվիրված ինտերակտիվ դասախոսություն՝ ապագա բժիշկների մասնակցությամբ