Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

«Covid-19 և հակամանրէային կայունություն» թեմայով գիտագործնական համաժողով՝ համալսարանական մասնագետների մասնակցությամբ