Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Դպրոցականների հիգիենայի մասին իրազեկվածությունը բարձրացնելու գործում բուժաշխատողները կարևոր անելիքներ ունեն