Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

ԵՊԲՀ Գիտակրթական ոլորտը 2019-ին նշանավորվեց «Հետազոտության հիմունքներ» նոր առարկայի ներդրմամբ